Bijna twee procent meer omzet voor transportbedrijven

Bijna twee procent meer omzet voor transportbedrijven
10-06-2015 09:52 | Transport | auteur Tine van Knijff- van Hijum

DEN HAAG - De transportbedrijven zetten in het eerste kwartaal van 2015 bijna twee procent meer om, blijkt uit de CBS Kwartaalmonitor Transport en logistiek voor het eerste kwartaal van dit jaar. Ondernemers zijn positief gestemd over hun omzetverwachtingen in de komende periode. Het aantal faillissementen was in het eerste kwartaal van 2015 bijna een kwart minder dan een jaar eerder.

Daarmee is het aantal faillissementen het laagste aantal die zijn uitgesproken in een eerste kwartaal sinds de crisis. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 was de omvang van de Nederlandse economie 2,4 procent groter. Deze groei is vooral te danken aan hogere investeringen, meer export en meer consumptie door consumenten. De consumptie van de overheid groeide ook licht.

Licht optimistisch over werkgelegenheid

De ondernemers in de transportsector zijn gematigd optimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal. Ze verwachten dat het economisch klimaat voor hun bedrijf zal verbeteren. De verkoopprijzen zullen naar verwachting niet veranderen. De buitenlandse omzet zal per saldo iets toenemen.

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers voor het eerst in jaren weer positief. Er zijn nu iets meer ondernemers die denken met meer personeel te gaan werken dan ondernemers die krimp verwachten.

Vervoer over land klimt omhoog

De omzet in het vervoer over land steeg met ruim anderhalf procent in het eerste kwartaal van 2015. Dit was het zesde kwartaal op rij dat de omzet een positieve ontwikkeling liet zien. In bijna alle subbranches nam de omzet toe. De grootste uitschieter, met een omzetstijging van bijna 6 procent, was de verhuisbranche.

De taxibedrijven bleven hierbij achter. Zij noteerden een omzetdaling van 3 procent. Ten opzichte van 2014 was de daling relatief beperkt. Toen daalde de omzet bij de taxiondernemingen met gemiddeld 7 procent. De bedrijven in het bus-, tram- en metrovervoer zetten 4 procent meer om.

Goederenwegvervoer houdt trend vast

De goederenwegvervoerders hebben in het eerste kwartaal van 2015 tweeëneenhalf procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2014. De stijging kan volledig worden toegeschreven aan een volumegroei. De prijs voor het vervoer daalde licht.

De omzetstijging is begonnen in het vierde kwartaal van 2013 en is alle kwartalen daarna verder gegroeid. Dit heeft onder andere te maken met de toename van het vervoerde gewicht. Er werd vorig jaar een kleine 2 procent meer gewicht vervoerd door de beroepsvervoerders over de weg. Het grootste deel van de omzet wordt door de wegvervoerders behaald uit de binnenlandse goederenstromen en hier steeg het aantal vervoerde tonnen in 2014 met 2,5 procent. Bij het grensoverschrijdende en buitenlands vervoer bleef het vervoerde gewicht stabiel.

Vervoerders over land licht positief

De vervoerders over land verwachten meer bedrijvigheid in het tweede kwartaal. Over het economisch klimaat zijn de ondernemers weer iets positiever dan vorig kwartaal. Het aantal ondernemers dat een verbetering voorziet is in het tweede kwartaal weer iets groter dan het aantal dat een verslechtering verwacht.

Er wordt meer omzet in het tweede kwartaal verwacht, wat vrij gebruikelijk is voor een tweede kwartaal. De afzetprijzen zullen volgens de ondernemers nauwelijks veranderen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers neutraal gestemd; per saldo houden de ondernemers die een toename verwachten en die een afname voorzien elkaar in evenwicht.

Lichte stijging zeevaart

De omzet van de zeevaartbedrijven steeg in het eerste kwartaal met een half procent. De zeevaart is erg afhankelijk van de wereldmarkt en ondervindt veel hinder van overcapaciteit. Vooral containerrederijen brengen grotere schepen in de vaart maar de oudere schepen worden veelal niet gesloopt.

De binnenvaarders hebben het afgelopen kwartaal de omzet zien dalen met bijna 2,5 procent. Ook hier hadden de schippers veel te maken met overcapaciteit en daardoor stonden de prijzen onder druk. Verder ondervonden zij concurrentie van de goederenwegvervoerders en het spoor. Per saldo daalde de omzet voor het totale vervoer over water met een half procent.

Vervoerders over water verwachten omzetgroei

De varende vervoerders zijn voor het tweede kwartaal betrekkelijk optimistisch. Het aantal ondernemers dat denkt dat het economisch klimaat voor hun onderneming gaat verbeteren, is weliswaar iets kleiner dan een kwartaal eerder, maar er wordt voor het tweede kwartaal op meer omzet gerekend. Het zijn vooral de zee- en kustvaarders die meer omzet denken te halen.

De binnenvaart is wat minder optimistisch. De vervoertarieven zullen naar verwachting niet veranderen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers neutraal gestemd. Per saldo is het aantal ondernemers dat denkt dat ze met minder personeel gaan werken nagenoeg in evenwicht met het aantal dat verwacht uit te breiden.

Luchtvaart voorzichtige groei

De omzet van de luchtvaartbedrijven steeg in het eerste kwartaal van 2015 met iets meer dan een half procent. De luchtvaartmaatschappijen hebben de ontwikkeling van de omzet nog niet op het niveau van 2 jaar geleden kunnen brengen. De lichte omzetstijging kwam mede door een toename in het aantal passagiers. De concurrentie van de lowbudget maatschappijen zette de prijzen en de omzetten verder onder druk.

Dienstverlening zet door

Bij de bedrijven in de dienstverlening voor het vervoer is de omzet in het eerste kwartaal van 2015 met een kleine 4 procent gestegen. Alle subbranches zagen de omzet groeien. Uitschieters waren de dienstverleners voor het vervoer over land en de luchthavens. Zij zagen de omzet met respectievelijk 7 en 6 procent toenemen. De laad-, los- en overslagbedrijven en de expediteurs vormden de middenmoot met beide een stijging van 4 procent. De twee overgebleven subbranches waren de hekkensluiters met circa 1,5 procent omzettoename.

Overslag containers groeit

Bij de laad- los- en overslagbedrijven steeg de omzet 4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Vanaf het midden van 2013 was er een groei van de omzet te zien. De aan- en afvoer van containers in de Nederlandse havens nam de afgelopen tijd toe en daarmee ook de bedrijvigheid voor de laad-, los- en overslagbedrijven.

De expediteurs hebben de trend die is ingezet in de tweede helft van 2014 in het eerste kwartaal van 2015 weten vast te houden. De omzet groeide met 4 procent. Daarmee was de omzet in het eerste kwartaal weer nagenoeg op het niveau van 2008.

Omzet luchthavens stijgt door

De omzet van de dienstverlening voor het vervoer door de lucht is in het eerste kwartaal van 2015 gestegen met 6 procent. De luchthavens zijn in deze subbranche de belangrijkste speler. Het aantal passagiers dat vervoerd werd via de Nederlandse luchthavens is in het begin van het jaar gegroeid. Ook zijn het aantal starts en landingen toegenomen. Dit heeft in sterke mate bijgedragen aan de omzetgroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2011 zijn er alleen maar positieve ontwikkelingen in de omzet.

Meer bedrijvigheid bij transportdienstverleners

De ondernemers in de opslag en dienstverlening voor vervoer zijn optimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2015. Zo zal het economisch klimaat verder verbeteren. In het tweede kwartaal is er doorgaans meer bedrijvigheid voor de ondernemers, er wordt dan ook op een hogere omzet gerekend. De afzetprijzen zullen naar verwachting afnemen. Per saldo denkt 5 procent lagere tarieven te gaan doorrekenen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers positiever dan in het vorige kwartaal. Het aantal ondernemers dat groei voorziet, is aanzienlijk groter dan degenen die denken het personeelsbestand in te krimpen.

Bron: CBSNieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden