Clicky

 
Transport Online - Procedure voor bouw nieuwe sluis Terneuzen gestart

Procedure voor bouw nieuwe sluis Terneuzen gestart

Procedure voor bouw nieuwe sluis Terneuzen gestart
20-05-2015 15:25 | Algemeen | auteur Tine van Knijff- van Hijum

TERNEUZEN - Nederland en Vlaanderen bereiden de bouw van een nieuwe sluis binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen voor. Hiervoor worden de tracéwetprocedure en de milieu-effect-rapport(MER)-procedure doorlopen. Het Ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport Nieuwe Sluis Terneuzen liggen van 28 mei tot en met 8 juli 2015 ter inzage. Op dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni zijn er inloopavonden in respectievelijk Terneuzen en Gent.

De Nederlandse tracéwetprocedure is enigszins vergelijkbaar met de Vlaamse procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De sluis komt op Nederlands grondgebied, dus is Nederlandse wet- en regelgeving leidend. In het Ontwerptracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen staat een gedetailleerde uitwerking van de gekozen voorkeursvariant, de ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen.

Het milieueffectrapport beschrijft de beoordeling van de varianten en de gekozen voorkeursvariant en de gevolgen op de omgeving. Gelet op de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden is tevens een toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Deze toetsing vindt plaats door middel van een passende beoordeling die ook ter inzage ligt. Ook is het landschapsplan in te zien.

De ingediende zienswijzen worden geanalyseerd en meegenomen in het tracébesluit. De minister stelt naar verwachting begin 2016 het definitieve Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vast. Alleen degenen die zienswijzen hebben ingediend bij het ontwerptracébesluit kunnen in beroep gaan tegen het tracébesluit.

Betere toegang en vlottere doorstroming

De zeehavens van Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Omdat steeds meer en grotere zee- en binnenvaartschepen het sluizencomplex van Terneuzen passeren, is de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone onderzocht. Daaruit blijkt dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart.

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Ook kan de Nieuwe Sluis zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,008
Diesel1,960

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden