Transport Online - Eis: 250.000 euro boete voor DB Schenker voor overtredingen bij transport van chloor

Eis: 250.000 euro boete voor DB Schenker voor overtredingen bij transport van chloor

Eis: 250.000 euro boete voor DB Schenker voor overtredingen bij transport van chloor
26-03-2015 15:29 | Gevaarlijke Stoffen | auteur Hans Kruizinga

ROTTERDAM - Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een boete van 250.000 euro geeist tegen DB Schenker Rail Nederland (DBS) voor het meermalen vervoeren van de gevaarlijke stoffen over het spoor in strijd met de regels.

De vervoerder transporteerde bijvoorbeeld chloor in combinatie met andere gevaarlijke stoffen en met de trein werd op enig moment ook nog eens tot zo’n 30 kilometer te hard gereden. Dit alles gebeurde in 2011, zonder dat enige betrokken instantie er van af wist.

"Gezien de gevaarzetting, het aantal feiten, de lakse houding van DBS en het lange strafblad van deze verdachte vindt het OM een geldboete van 250.000 euro passend."

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor moet, vanwege de risico’s, plaatsvinden in overeenstemming met de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Voor chloor gelden vanwege de gevaarzetting nog aanvullende voorwaarden. Zo dient chloor vervoerd te worden in treinen waarin geen andere wagons met gevaarlijke stoffen zijn opgenomen dan de wagons met chloor. Dit omdat gevaarlijke, licht ontvlambare stoffen een extra risico opleveren voor brand en in het geval van brand kunnen wagons met chloor exploderen.

Tijdens het vervoer mag de snelheid van de chloortrein niet hoger zijn dan 60 kilometer per uur. Dit omdat de kans dat iets fout gaat kleiner is bij minder hoge snelheden. Een transport met chloor moet altijd aangekondigd worden. De treinen moeten een vastgestelde route rijden.

DBS zou op 17 en 18 april 2011 in strijd met deze voorschriften onaangekondigd wagons met chloor hebben vervoerd van Duitsland, via het rangeeremplacement Kijfhoek, naar een rangeeremplacement in de Botlek. De trein, met naast de wagon(s) met chloor meer dan 10 wagons met andere gevaarlijke stoffen, haalde op enig moment een snelheid van bijna 93 kilometer per uur. De dag erna bereikte de trein een snelheid tot 76 kilometer per uur.

Het OM verwijt DBS naast het vervoer van chloor in strijd met de regels, ook dat zij in oktober 2011 twee maal gevaarlijke stoffen vervoerde, zonder dat er begeleidende documenten aanwezig waren. Dat is ernstig, want in het geval van een calamiteit moeten hulpdiensten snel op de hoogte kunnen worden gebracht van de (gevaarlijke) inhoud van de wagons. Daarnaast vervoerde DBS in maart 2013 twee wagons met resten benzine, terwijl de afsluiters van de wagons niet goed dicht zaten, waardoor er benzine naar buiten liep.

"Uit het dossier komt een beeld naar voren waarin DBS als vervoerder van gevaarlijke goederen over het spoor het niet zo nauw neemt met de geldende regelgeving. Dat is zeer kwalijk”, aldus het OM.

“DBS heeft een groot marktaandeel in het vervoer over het spoor. Ze vervoeren vaak gevaarlijke stoffen en hebben een monopolie positie op het vervoer van chloor. Van DBS mag je dan ook verwachten dat ze goed geïnformeerd zijn over de geldende regelgeving en dat zij bij de naleving daarvan geen fouten maken."

Gezien de gevaarzetting van het transport van gevaarlijke stoffen en chloor hoort veiligheid op de eerste plaats te komen bij het bedrijf, aldus de officier op zitting.

“De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er niet voor niets. Als het mis gaat, gaat het goed mis. Chloor is bij inademing giftig en er treedt direct levensgevaar op.”

DBS lijkt zich volgens het OM niet de risico’s en de gevaren te realiseren: “Er wordt laks omgegaan met regelgeving. De bedrijfscultuur is niet zoals je mag verwachten van een bedrijf waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen”.

Hiermee heeft het bedrijf volgens het OM haar verantwoordelijkheid verzaakt: “DBS heeft de veiligheid van werknemers, omwonenden en van hulpdiensten in gevaar gebracht.” 

DBS is al herhaaldelijk beboet, dan wel veroordeeld voor overtredingen op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

"Het heeft niet mogen baten. DBS geeft geen blijk van inkeer en verbetering. Daarom acht het OM een boete van 250.000 euro op de plaats", zei de officier op zitting.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,665
Diesel1,307

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions