Clicky


 


Subsidieregeling maakt schonere binnenvaart mogelijk

Subsidieregeling maakt schonere binnenvaart mogelijk
05-03-2015 19:23 | Algemeen | auteur De Redactie

DODRECHT - Gedeputeerde Rik Janssen bracht donderdag 5 maart 2015 een bezoek aan het binnenvaartschip MCS Bolero, waarbij een SCR katalysator werd ingebouwd door de firma Dolderman in Dordrecht. In juli 2014 maakten de provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam bekend een vervolg te geven aan de eerdere subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’.

Dit keer werd de regeling, die opende in september 2014, toegespitst op het aanbrengen en in bedrijf hebben van een SCR-katalysator. Ook voor deze regeling bleek veel belangstelling. Maar liefst 31 aanvragen zijn in behandeling genomen.

Doel van de subsidieregeling is de luchtkwaliteit in Rotterdam en omgeving te verbeteren. Ongeveer een kwart van de stikstofdioxide-concentratie en circa 13 procent van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die rondom de Rotterdamse haven varen. Van de eerste regeling, die in 2013 opende, is van reeds 35 schippers de subsidie vastgesteld. De binnenvaartsector zet zich zo op grote schaal in voor de verschoning van hun schepen. Door de subsidieregeling vermindert de uitstoot rond Rotterdam met 50 tot 75 ton stikstof per jaar.

Subsidieregeling SCR katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland

De subsidieregeling SCR katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland is inmiddels gesloten. Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied konden een beroep doen op deze regeling. De subsidieontvangers hebben tot 1 juli 2015 gelegenheid voor het aanbrengen en in bedrijf hebben van een SCR-katalysator. In een SCR-katalysator worden rookgassen van stikstofoxiden ontdaan en omgezet in onschadelijk water en stikstof, waardoor men tot 80% van de schadelijke emissies kan reduceren.

Gedeputeerde Rik Janssen overhandigde symbolisch een beschikking aan een van de aanvragers, schipper Anton de Velde, van de MCS Bolero. Op de “Bolero” werd door firma Dolderman te Dordrecht een SCR katalysator van Solfic Energy & Emission geïnstalleerd. De Bolero vaart voornamelijk tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en doet ook het Duitse Germersheim aan.

Schipper Anton de Velde: “We zijn trots dat de inbouw van de SCR-katalysator vandaag, in het bijzijn van de gedeputeerde, wordt afgerond. Het is mooi dat we gebruik hebben kunnen maken van dit geweldige initiatief van de provincie Zuid- Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren. Groener varen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze bedrijfsvoering en het imago van de binnenvaartsector."

Belang mkb, stad en inwoners

Om economische groei te kunnen blijven stimuleren en een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat te creëren zijn maatregelen nodig om de uitstoot van schepen te verminderen. Dat past ook bij het streven naar een duurzame haven en schonere lucht voor bewoners. Nederland moet in 2015 voldoen aan Europese luchtkwaliteitsnormen. Om aan die normen te kunnen voldoen is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart en zijn gelden beschikbaar gesteld voor regionale luchtkwaliteitsmaatregelen.

De subsidieregeling maakt deel uit van het Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, één van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeente Rotterdam samen aan schonere lucht door met andere partijen te zoeken naar vormen van schoner verkeer en een schonere industrie.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Foto's

 • J.Roeland
  ESTERO
 • J.Roeland
  MANNA
 • J.Roeland
  TYDA KYRA
 • Binnenvaartschip LIA
  Binnenvaartschip LIA

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,263
Diesel2,092

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats