Transport Online - Zuid-Holland: per 1 januari verbod op varend ontgassen benzeen

Zuid-Holland: per 1 januari verbod op varend ontgassen benzeen

Zuid-Holland: per 1 januari verbod op varend ontgassen benzeen
11-12-2014 11:08 | Algemeen | auteur De Redactie

In Zuid-Holland geldt vanaf 1 januari 2015 een verbod op het varend ontgassen van benzeen. Daarnaast wordt het varend ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) per 1 januari 2016 verboden. Het verbod dat via een wijziging van de Provinciale Milieuverordening mogelijk wordt, is 1 van de maatregelen van de provincie om te werken aan een beter milieu en een schonere binnenvaart.

Maatregelen

Naast verboden worden ook subsidieregelingen binnenvaart vanuit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit gebruikt om binnenvaartschepen schoner en zuiniger te maken. Dit gebeurt onder andere door subsidie voor nieuwe technologieën, zoals walstroom, LNG en katalysatoren, en door informatieverstrekking over de toepassing van die technologieën. “Het is goed dat we dit verbod voor Zuid-Holland nu instellen, omdat dit een belangrijke bijdrage levert aan een gezondere leefomgeving en een schonere binnenvaart”, aldus gedeputeerde Janssen.

Ontgassen

Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimten te ontdoen van restanten van die lading. Waar het vluchtige stoffen betreft wordt dit vaak gedaan door het varend ontgassen van het schip. De ruimten zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading. De dampen die vrijkomen bij ontgassen zorgen echter voor overlast en kunnen schadelijk zijn voor de omgeving.

Handhaving

Overtredingen van het verbod, dat per 1 januari 2015 ingaat, kunnen behalve via administratieve controles ook worden vastgesteld door toezichthouders die fysieke controles uitvoeren op een binnenvaartschip. Bij een overtreding wordt strafrechtelijk gehandhaafd. De omgevingsdiensten in Zuid-Holland werken bij het toezicht en de handhaving samen met de politie en de Havenmeester Rotterdam.

Afspraken

Het verbod op varend ontgassen vloeit voort uit een afspraak tussen de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rotterdam. Op 12 mei 2014 hebben deze partijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. De maatregelen bestaan enerzijds uit een convenant van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en anderzijds uit verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,826
Diesel1,499

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions