Maatregelenpakket voor Moerdijk in Havenstrategie 2030 zorgt voor balans

Maatregelenpakket voor Moerdijk in Havenstrategie 2030 zorgt voor balans
21-05-2014 10:07 | Algemeen | auteur Redactie

MOERDIJK,  De gemeente Moerdijk heeft met hulp van de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk een uitgebreid pakket aan maatregelen samengesteld voor het dorp Moerdijk. Daarmee kunnen economische kansen worden benut en kunnen de inwoners prettig in het dorp wonen. Inwoners hebben daarnaast met de zogenaamde Moerdijkregeling de keuze om wel of niet te blijven wonen in Moerdijk, nu en in de toekomst. De maatregelen zijn het antwoord op de zorgen die in het dorp zijn geuit naar aanleiding van de Concept-Havenstrategie Moerdijk 2030. Deze strategie gaat uit van het benutten van economische ambities van het zeehaven- en industrieterrein. Dinsdagavond 20 mei zijn de inwoners geïnformeerd. Begin juli is de besluitvorming voorzien in Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Moerdijk.

Naast diverse maatregelen in en om het dorp, kunnen woningbezitters gebruik maken van de Moerdijkregeling. Het is een vangnet voor mensen die denken hun huis niet te kunnen verkopen. Mensen kunnen met de regeling altijd hun huis verkopen aan de gemeente voor een gegarandeerd bedrag.

Werkwijze van de Moerdijkregeling

Als iemand besluit van de regeling gebruik te maken, dan krijgt de gemeente een half jaar de tijd om het huis te verkopen op de particuliere markt. Lukt dat niet, dan koopt de gemeente het huis. Eigenaren krijgen 95% van de taxatiewaarde (peildatum 1 januari 2013). Mensen kunnen altijd van de regeling gebruik maken, ook als zij over een aantal jaren hun woning willen verkopen. Burgemeester Klijs: ‘Op deze wijze geven we de inwoners van de kern helderheid en een oplossing voor de financiële onzekerheid, want zekerheid is ook leefbaarheid. Daar hebben ze recht op. We geloven in het dorp en willen het dorp zo verfraaien en aantrekkelijk maken dat mensen niet meer weg willen en weer een toekomst zien in de kern. Maar we geven ze meer vrijheid door deze vangnetconstructie. Uiteraard hopen we dat de woningmarkt vanzelf weer aantrekt, dat de woningen weer op de normale manier wordt verkocht en dat de regeling dan overbodig wordt. Dan is er immers weer een normale situatie.’

De Moerdijkregeling biedt daarnaast de mogelijkheid gericht woningen toe te wijzen aan bijvoorbeeld jonge gezinnen om daarmee de sociale structuur van het dorp te versterken en voorzieningen in stand te houden. Het kopen van een woning in het dorp is, ook voor huurders, sowieso interessant omdat de regeling ook geldt voor kopers van een woning die de gemeente via de Moerdijkregeling aanbiedt.

Investeringen

In en rondom het dorp is een investeringenpakket voorzien: verfraaien van het haventje, bouwen van een nieuw dorpshuis, verbeteren van de veiligheid, aanpak van de verkeershinder, aanpak van de stank- en geurhinder, realisatie aantal nieuwe woningen en opknappen van woningen. Voor deze maatregelen is op dit moment € 8 miljoen beschikbaar. Daarnaast komt er bij het definitief doorgaan van het Logistiek Park Moerdijk een bijdrage beschikbaar van 12 miljoen euro om ook te besteden in het dorp. Samen met de inwoners en de maatschappelijke partners wordt een gebiedsplan gemaakt, waarin de besteding van dit geld wordt bepaald.

Draagvlak

In september 2013 is de concept-Havenstrategie gepresenteerd. In de daarop volgende inspraakperiode zijn ruim dertig schriftelijke reacties binnen gekomen van onder meer individuele omwonenden, dorpsraden, belangenorganisaties, economisch belanghebbenden en het Rijk. Daarnaast hebben enkele honderden inwoners hun reactie laten horen. In een groot aantal van de inspraakreacties werden de economische mogelijkheden van het zeehaven- en industrieterrein onderschreven maar zijn kritische kanttekeningen geplaatst over de balans tussen de zogenaamde drie P’s: People, planet en profit. In de periode van najaar 2013 tot nu hebben de gemeente, de provincie en het Havenschap intensief aandacht geschonken aan de positie van het dorp Moerdijk en haar inwoners. Gezien de vele reacties is in overleg met het dorp besloten eind december 2013 onder alle bewoners van 18 jaar en ouder een enquête te houden om te weten of er wel of geen draagvlak is in de toekomst van het dorp als daarin wordt geïnvesteerd.

Het draagvlak voor de gepresenteerde plannen in de Concept-Havenstrategie voor het dorp Moerdijk bleek niet groot. Er was weinig vertrouwen in de maatregelen, weinig vertrouwen in dat de overheid de plannen ook ging uitvoeren en men voelde grote financiële onzekerheid in verband met de mogelijke onverkoopbaarheid van huizen. Dit belangrijke signaal hebben de partijen zich aangetrokken. De uitkomsten hiervan hebben zich vertaald in het totale maatregelenpakket. Daarnaast is nog een aantal aanscherpingen gedaan in de Havenstrategie die de leefbaarheid raken. Er zijn afspraken gemaakt met bedrijven over het verminderen van de uitstoot van milieuhinderlijke stoffen en betere communicatie naar de omgeving. Ook zijn de ambities voor duurzaam ruimtegebruik, veiligheid van vervoersstromen en energieneutraliteit aangescherpt.

Op 20 mei zijn de inwoners van het dorp Moerdijk geïnformeerd over alle investeringen en de Moerdijkregeling. Begin juli besluiten gemeenteraad en provinciale staten over de gehele Havenstrategie, inclusief het maatregelenpakket voor het dorp Moerdijk.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,774
Diesel1,467

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Rijverboden