Clicky

 
Transport Online - Siim Kallas: wegvervoer gebaat bij opheffen cabotage beperkingen

Siim Kallas: wegvervoer gebaat bij opheffen cabotage beperkingen

Siim Kallas: wegvervoer gebaat bij opheffen cabotage beperkingen
14-04-2014 13:22 | Transport | auteur De Redactie

BRUSSEL - Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor vervoer, heeft een oproep gedaan om de Eu-regels voor goederenvervoer over de weg te vereenvoudigen en te verduidelijken. Hij deed deze oproep naar aanleiding van een verslag over de integratie van de interne markt voor wegvervoer, dat vandaag is gepubliceerd. De conclusie van dit verslag is dat weliswaar enige vooruitgang is geboekt, maar dat de Europese economie en het milieu gebaat zouden zijn bij het opheffen van de resterende beperkingen.

Elke dag rijdt bijna een kwart van alle vrachtwagens in Europa leeg rond, tussen twee ladingen in of op weg naar huis. Volgens het verslag zou het aantal lege ritten afnemen en de efficiëntie van de sector toenemen door de nationale markten voor wegvervoers open te stellen voor meer concurrentie.

Vicevoorzitter Kallas verklaarde hieromtrent: "De huidige regels leiden tot verkwisting voor Europese bedrijven, hebben gevolgen voor alle weggebruikers en zijn nadelig voor het milieu. We hebben behoefte aan duidelijke regels voor de vervoerssector en tegelijk goede werkomstandigheden voor de bestuurders. Ik hoop dat de volgende Commissie voortgaat op de ingeslagen weg."

De belangrijkste conclusies van het verslag op een rij:

 1. De handhavingsinstanties van de lidstaten moeten meer inspanningen leveren om de bestaande wetgeving effectiever en consequenter te handhaven.

 2. De Commissie en de EU kunnen helpen door duidelijkheid te scheppen omtrent regels die op uiteenlopende wijze worden begrepen, geïnterpreteerd en toegepast in de lidstaten.

 3. Als het wegvervoer nieuwe bestuurders wil aantrekken en in staat wil zijn om het hoofd te bieden aan de verwachte toekomstige vraag naar goederenvervoer, moeten de sociale regels beter worden toegepast.

 4. Dit is een kans voor de EU om de efficiëntie van haar economie te verbeteren en de broeikasgasemissies van het vervoer te doen afnemen.

Feiten en cijfers:

 1. Bijna driekwart (72 %) van alle vervoer over land in de EU gebeurt via de weg; met een jaarlijkse omzet van 300 miljard euro vertegenwoordigt deze sector ongeveer 2 % van het BBP van de EU.

 2. Het vervoer over land, waar het wegvervoer een onderdeel van is, is de enige vervoerswijze waarin de arbeidsproductiviteit sinds 2001 is gedaald (-0,2 %).

 3. Nationaal vervoer vertegenwoordigt 67 % van het wegvervoer in de EU. De toegang van buitenlandse transporteurs tot nationale markten blijft echter zeer beperkt.

 4. Zware vrachtwagens rijden vaak leeg: 20 % van alle vrachtwagens in de EU rijden leeg. In het nationale vervoer is dit zelfs 25 %.

 5. In de sector van het wegvervoer zijn bijna 600 000 bedrijven actief, voor het overgrote gedeelte kmo's, die werkgelegenheid verschaffen aan bijna 3 miljoen mensen.

 6. In de nabije toekomst krijgt het wegvervoer te kampen met een tekort aan bestuurders. De gemiddelde leeftijd van de bestuurders stijgt en het wegvervoer wordt niet meer als een aantrekkelijk beroep beschouwd. De werkomstandigheden worden als moeilijk ervaren en de lidstaten passen de sociale voorschriften niet consequent toe.

 7. Volgens een recente studie van het Europees Parlement1 bedragen de kosten van de resterende beperkingen op cabotage2 ongeveer 50 miljoen euro per jaar.

 8. De opheffing van deze beperkingen op cabotage maakt het voor de vervoersbedrijven gemakkelijker om ladingen te combineren en ook op de terugreis ladingen te vervoeren, zodat het aantal lege ritten wordt beperkt.

 9. De opheffing van de beperkingen zou ook optimaal vlootbeheer mogelijk maken, waardoor de algemene efficiëntie van de logistiek van de EU-economie toeneemt. Dit zou de EU helpen om aantrekkelijk te blijven als locatie voor productie en handel.

Volgende stappen

Het verslag zal voor verdere bespreking worden doorgestuurd naar het Europees Parlement en de Raad.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,959
Diesel1,576

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats