Clicky

 
Transport Online - ILT en NIWO gaan meer gegevens uitwisselen

ILT en NIWO gaan meer gegevens uitwisselen

ILT en NIWO gaan meer gegevens uitwisselen
16-01-2014 16:37 | Bedrijfsovernames en fusies | auteur De Redactie

DEN HAAG - De Inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), mevrouw Thunnissen, en de directeur van de NIWO, de heer Olthoff, hebben op 16 januari een convenant ondertekend.

Er is afgesproken dat gegevens worden uitgewisseld over de controle ter plaatse (locatie van de ondernemer) om vast te stellen of op die locatie daadwerkelijk de wegtransportondernemer zijn bedrijf uitoefent. Er wordt onder andere gekeken of er een vervoersmanager is, de relevante bedrijfsadministratie op orde is en of de actuele planning van ritten met rij- en rusttijden aanwezig is.

Verder zijn afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling tussen de ILT en de NIWO in het kader van ERRU; Europese afspraken om door vervoersondernemingen gemaakte overtredingen uit te wisselen.

De ILT en de Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie (NIWO) hebben beide als doel dat de voor het wegtransport de wettelijke eisen worden nageleefd. Ook willen beide partijen voorkomen dat vergunningen door transportondernemingen worden gebruikt om niet-legale activiteiten uit te voeren. Een goede uitwisseling van gegevens tussen beide organisaties is dus onmisbaar.

In het convenant wordt omschreven hoe die uitwisseling geschiedt. Daarbij wordt er rekening gehouden met de geldende regelgeving op het terrein van de privacy. De convenantpartijen willen met dit convenant de samenwerking nog beter laten verlopen.

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.

De NIWO, een zelfstandig bestuursorgaan dat is gevestigd in Rijswijk, is door de wetgever, voornamelijk gebaseerd op Europese Regelgeving (o.a. Verordening 1071/2009), belast met de uitvoering van onder andere de volgende taken:

  • verlening, verlenging en intrekking van communautaire vergunningen;
  • beheer van gegevensbestanden en het verstrekken van gegevens uit die bestanden;
  • verstrekken van ritmachtigingen;
  • verzorgen van de VIHB-registratie op grond van de Wet Milieubeheer;
  • verzorging van de uitgifte van TIR-Carnets op grond van de desbetreffende douaneverdragen.
Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,938
Diesel1,912

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden