Transport Online - Actieplan tegen Sociale Dumping in België

Actieplan tegen Sociale Dumping in België

Actieplan tegen Sociale Dumping in België
29-11-2013 09:16 | België | auteur De Redactie

BRUSSEL - De Belgische ministerraad heeft een actieplan aangenomen in de strijd tegen de frauduleuze detachering van EU-werknemers in België, de zogenaamde sociale dumping. Dit operationeel actieplan omvat een reeks maatregelen om efficiënter en strenger op te treden tegen deze belangrijke inbreuken op onze sociale en arbeidswetgeving en tegen de frauduleuze structuren erachter.

Context

Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van diensten, goederen, kapitaal en personen. Bedrijven, ook uit andere EU-lidstaten kunnen in België vrij diensten verrichten en hierbij een beroep doen op werknemers of zelfstandigen uit een ander land (detachering). Het vrije verkeer heeft tal van voordelen en wordt niet ter discussie gesteld.

België wordt binnen bepaalde sectoren echter geconfronteerd met tal van misbruiken die ervoor zorgen dat Belgische werknemers, kleine zelfstandigen en correct werkende werkgevers, vaak familiebedrijven, uit de markt worden geprijsd. Bovendien worden de gedetacheerde werknemers in kwestie zwaar onderbetaald en worden ze tewerkgesteld in soms mensonterende omstandigheden. De strijd tegen deze praktijk van sociale dumping is dan ook een prioriteit voor de regering.

Deze legislatuur werden er daarom, in het bijzonder in overleg met de transport-, bouw-, vlees-, en schoonmaaksector, al een heel aantal wettelijke of reglementaire maatregelen genomen (hoofdelijke aansprakelijkheid, schijnzelfstandigen, ter beschikking stelling, detachering, antimisbruikbepaling A1…). De zwaarste misbruiken moeten echter ook operationeel worden aangepakt en dit op verschillende fronten tegelijk.

Het actieplan voorziet daarom in: Doelgerichte controles door gespecialiseerde en gecoördineerde teams, een duidelijke strafvervolging en een geïntegreerde fenomeenbestrijding en zwaardere straffen.

Europa

De minister van Werk, de minister van Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de staatssecretaris voor Fraudebestrijding gaan na of op Europees vlak een initiatief kan genomen worden om de informatie-uitwisseling tussen de nationale inspectiediensten te verbeteren.

De uitstekende samenwerking tussen de Belgische en Franse inspectiediensten bij de controle op de toepassing van de detacheringsregels en de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude is daarbij een schoolvoorbeeld. En dat al tien jaar. Op Europees niveau zullen de Belgische ministers er onder meer voor blijven pleiten om de keuze van de controlemiddelen aan de lidstaten over te laten. De invoering van de solidaire aansprakelijkheid tussen hoofdaannemer en onderaannemer is een ander belangrijk aandachtspunt.

De Eerste Minister is bereid om samen met commissievoorzitter Barroso te bekijken hoe Europa de strijd tegen sociale dumping zo effectief mogelijk kan aanpakken.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,868
Diesel1,501

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen