Transport Online - Sociale Verzekeringsbank pakt Cyprusroute AFMB limited aan [+video]

Sociale Verzekeringsbank pakt Cyprusroute AFMB limited aan

Sociale Verzekeringsbank pakt Cyprusroute AFMB limited aan [+video]
26-11-2013 11:48 | Arbeidsvoorwaarden | auteur De Redactie

UTRECHT - [update 16:49 uur] FNV Bondgenoten is blij dat de zogenaamde ‘premieontduikende Cyprusroute’ in het wegtransport via het bureau AFMB Ltd Cyprus is aangepakt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft geconcludeerd dat de constructie illegaal is en dat premies gewoon in Nederland moeten worden afgedragen. AFMB liet Nederlandse chauffeurs werken voor Nederlandse transportbedrijven onder de op Cyprus geldende wet- en regelgeving.

Edwin Atema van Stichting VNB/ FNV Bondgenoten: “We zijn blij dat er nu ingegrepen is om deze ontduikingsroute te stoppen. Het specifieke bureau AFMB maakte op grote schaal reclame voor de volgens haar legale premieroute. Goedkoop blijkt hier wederom duurkoop. Er moeten nu alsnog premies afgedragen worden in Nederland. De SVB is het gelukkig met ons eens dat dit een constructie is om de regels te ontlopen, en dat er geen echt bedrijf is op Cyrus en AFMB dus ook niet als werkgever gezien kan worden: exit schijn constructie Cyprus!”

Een groeiend aantal transportondernemers nam zijn toevlucht tot de zogenaamde 'Cyprusroute'. Via deze route staan (Nederlandse) chauffeurs op de loonlijst van een uitzendbureau in Cyprus, maar rijden ze voor Nederlandse werkgevers. Op die manier ontlopen werkgevers premies en worden werknemers feitelijk gedwongen mee te werken aan een constructie waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien. Het zorgt voor uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Bovendien loopt de overheid op deze manier flink wat premie-inkomsten mis.

De oplossing voor de transportsector is niet het bedenken van malafide constructies. In de ogen van FNV Bondgenoten moeten deze constructies worden uitgebannen. De oplossing moet worden gezocht in het aansprakelijk kunnen stellen van de opdrachtgever. Opdrachtgevers die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, moeten aangepakt kunnen worden voor de negatieve gevolgen die de prijzenslag veroorzaakt over de ruggen van werknemers.

Bezwaar maken

"Door ons en een aantal van onze medewerkers wordt bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank om deze medewerkers onder de Nederlandse sociale wet- en regelgeving te laten vallen", laat Sander Jacobs, eigenaar van AFMB Ltd in een reactie aan Transport Online weten.

"In principe is Verordening (EG) no. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels van toepassing. Artikel 13 lid 1. sub b) daarvan bepaalt dat op degene die in 2 of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten, indien hij geen substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de lidstaat waar hij woont, de wetgeving van de lidstaat waar de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij hij voornamelijk werkzaam is zich bevindt, van toepassing is", gaat hij verder.

"Voor onze medewerkers geldt dat geen substantieel gedeelte van de werkzaamheden, namelijk minder dan 25% in Nederland wordt verricht, zodat Cypriotisch recht van toepassing is omdat de zetel van onze onderneming zich in Cyprus bevindt. Er is naar ons oordeel dan ook zeker geen sprake van het gelijk van de SVB. Wij menen dan ook dat de FNV erg voorbarig is met het claimen van een overwinning. De EU regelgeving pleit immers in het voordeel van AFMB Limited."

"AFMB Limited zal hoe dan ook blijven werken aan optimalisatie en uitbreiding van onze dienstverlening richting onze werknemers en andere belanghebbenden", besluit Jacobs.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,687
Diesel1,265

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions