Transport Online - ING: Afwijzing Poolse chauffeursconstructie stimulans voor hoogwaardige logistiek

ING: Afwijzing Poolse chauffeursconstructie stimulans voor hoogwaardige logistiek

ING: Afwijzing Poolse chauffeursconstructie stimulans voor hoogwaardige logistiek
18-08-2011 09:50 | Financieel | auteur de redactie
AMSTERDAM - Buitenlandse chauffeurs die door een in Nederland gevestigd transportbedrijf worden ingehuurd via een eigen buitenlandse inrichting, moeten volgens de Nederlandse CAO worden betaald en mogen niet op 'oneigenlijke gronden' worden ingezet. Dit heeft de kantonrechter in de zaak Mooy (Milsbeek)/FNV beslist.

Hoewel het vervolg van de rechtsgang moet worden afgewacht, is de uitspraak een signaal voor de Nederlandse transportsector. Waar de uitspraak rechtsongelijkheid en onrechtmatige loonkostenverschillen tegengaat, is het economische gevolg dat de concurrentiepositie van het Nederlandse internationaal wegvervoer verder terrein verliest, zegt ING in een vandaag verschenen Transport & Logistiek Alert.

Toch kan dit op ook een stimulans zijn voor verschuiving van de aandacht naar hoogwaardigere logistiek en daarmee op lange termijn positief uitwerken.

De zaak Mooy schept voorlopig precedent
In de uitspraak Mooy (Milsbeek)/FNV1 heeft de rechter onlangs bepaald dat ingehuurde buitenlandse chauffeurs volgens de Nederlandse CAO beroepsgoederenvervoer moeten worden betaald. Dit vonnis wordt voorlopig als precedent gezien voor andere bedrijven in de Nederlandse transportsector.

In de betreffende zaak werden de chauffeurs in Polen geworven en in (tijdelijke) dienst van een Poolse dochtermaatschappij via een uitzendconstructie aan het Nederlandse bedrijf uitgeleend. De werknemers werden daarbij vanuit en onder leiding van de Nederlandse vestiging ingezet, maar volgens Poolse maatstaven betaald. Naast rechtsongelijkheid onder chauffeurs zorgt deze constructie tot grote loonkostenverschillen en concurrentieverstoring, die juridisch nu tot afkeuring heeft geleid.

Uitspraak werkt nadelig voor internationale concurrentiepositie
De afwijzing van de inhuurconstructie vanuit Nederland heeft economisch een keerzijde. Als gevolg van de relatief hoge loonkosten staat de concurrentiepositie onder druk en verliest het Nederlandse internationale wegvervoer steeds meer marktaandeel aan andere landen. Het verschil in lonen loopt
op tot ruim 30%, bij een aandeel van 45% in de kostprijs werkt dit hard door3. Bedrijven kunnen hier op korte termijn op verschillende manieren op reageren. Gehele of gedeeltelijke verplaatsing zal vaker worden overwogen. (In dat geval kan het internationaal vervoer vanuit Nederland immers wel met lager betaalde chauffeurs worden verricht).Een andere mogelijkheid is om nog meer eigen rijders (ZZP-ers) te gaan inhuren, waarmee bedrijven de kosten zullen proberen te drukken.

Hoewel de verslechtering van de concurrentiepositie op het eerste gezicht negatief uitwerkt, is een positief effect op lange termijn dat een profielversterking van bedrijven wordt gestimuleerd. Toekomstige groei vraagt om meer focus op hoogwaardige logistiek en inzet op het vervullen van een logistieke regiefunctie. Toenemende loonkostenconcurrentie kan (noodgedwongen) aanleiding zijn om de focus al dan niet in samenwerking met andere partijen te verleggen. Daarbij speelt ook mee dat de sector naar verwachting (vooral voor het binnenlands vervoer) de komende jaren enkele tienduizenden chauffeurs nodig heeft. Dit geeft bedrijven een extra aanleiding om zich te richten op diensten waarbij de kwaliteit van het personeel de doorslag geeft.


Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,679
Diesel1,320

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions