Afspraken overstap Martinair Cargo naar KLM gemaakt

Afspraken overstap Martinair Cargo naar KLM gemaakt
04-10-2013 16:06 | Algemeen | auteur De Redactie

Afgelopen week heeft De Unie met Martinair afspraken gemaakt over de condities waaronder het Martinair Cargo personeel op 1 januari aanstaande overgaat naar KLM. "Het was van belang deze afspraken te maken, omdat er veel dingen spelen binnen de Cargo hoek van Air France-KLM en we werkzekerheid / baanzekerheid niet op het spel wilden zetten. In totaal gaat het hier om afspraken voor een groep van zo’n 230 medewerkers. De afspraken die we hebben gemaakt hebben onder andere betrekking op inkomen en vrije tijd, reiskosten en het type dienstverband."

Inkomen

Om te komen tot werkbare afspraken en een vergelijk naar de nieuwe situatie is er een optelsom gemaakt van de vaste elementen tijd en geld en de variabele elementen tijd en geld (onregelmatigheidstoeslag). Mocht het inkomen inclusief eventuele toeslagen bij KLM lager uitvallen, dan volgt een persoonlijke toeslag. Mocht de optelsom tijd en geld bij KLM beter zijn dan bij Martinair, dan ontstaat er een voordeel voor de individuele medewerker.

Het vergelijk zoals dat is gemaakt op inkomen is ook gemaakt op vrije tijd. Indien er sprake is van een negatief verschil in vrije tijd kan dit gecompenseerd worden met het hogere KLM inkomen. Hiermee komt de totale optelsom tijd en geld minimaal kostenneutraal uit.

Reiskosten

KLM kent een ander systeem voor de reiskosten. In alle gevallen is het regime bij KLM onder de streep in waarde minder dan bij Martinair. Afgesproken is dit negatieve verschil te verrekenen met het aanwezige positieve verschil op inkomen (basisloon en Eindejaarsuitkering). In gevallen waar na de verrekening een negatief verschil blijft bestaan, wordt het verschil over 12 maanden in de vorm van een eenmalige uitkering aan de individuele medewerker betaald bij de eindafrekening in december. In de afspraken is geen rekening gehouden met het positieve effect dat kan optreden indien gekozen wordt voor fiscale verrekening reiskosten in cafetaria.

Vakantiedagen meenemen

Bij de eindafrekening worden de openstaande vakantiedagen van Martinair uitbetaald. Om te zorgen dat iedereen zijn / haar verlof kan opnemen is de mogelijkheid gecreëerd om in cafetaria tot 20 dagen extra te kunnen kopen. Hiervoor kun je het bedrag uit de eindafrekening gebruiken. Weliswaar is het wat ons betreft een wat omslachtig proces, maar het effect is dat iedereen de vrije tijd houdt die hij/zij had.

Vakanties die al zijn aangevraagd en goedgekeurd voor de periode na 1 januari worden gehonoreerd.

Vakantiegeld

"Bij Martinair geldt een andere wijze van betaling en opbouw van vakantiegeld dan bij KLM. Hierdoor komen we in de situatie van een overgang die er voor zorgt dat eenmalig een deel van het vakantiegeld in de eindafrekening bij Martinair al wordt betaald en een deel bij KLM in mei wordt betaald. Dit betekent rekenkundig niets, maar in de logistiek is er dus in de maand mei een lager saldo vakantiegeld. We hebben afgesproken dat de individuele medewerker de Eindejaarsuitkering van 2014 deels naar voren kan halen om het gat in mei aan te vullen", meldt de Unie.

Pensioen

Het onderwerp pensioen heeft niet veel tijd gekost te bediscussiëren. "Wel hebben we uitvoerig gesproken over de hogere kosten pensioen, omdat de regeling KLM een hogere uitkomst kent. Medewerkers gaan dus iets meer premie betalen, maar krijgen daarvoor ook een hogere werkgeversbijdrage en een beter pensioen bij pensionering. Het opgebouwde Martinair pensioen is gegarandeerd en blijft in het Martinair fonds."Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden