Uitvoering Havenvisie 2030 ligt op schema

Uitvoering Havenvisie 2030 ligt op schema
22-07-2013 16:12 | Haven Nieuws | auteur De Redactie

ROTTERDAM - De organisatie van realisatie van de Havenvisie is goed in gang gezet en de uitvoering van de Havenvisie 2030 ligt in grote lijnen op schema. Op tal van terreinen zijn grote stappen gemaakt in het realiseren van acties uit de Uitvoeringsagenda. Dat staat in het zojuist verschenen Voortgangsrapport 2013 van de Havenvisie 2030.

Voorbeelden van in gang gezette projecten zijn de stelselherziening van het Omgevingsrecht, de integratie van de zeehaven van Dordrecht met Rotterdam en het project Schip Centraal dat als doel heeft met alle nautische dienstverleners te komen tot een efficiëntere verkeersplanning in de haven.

Sinds de vaststelling van de Havenvisie eind 2011 en het sluiten van het convenant in juni 2012 om de bijbehorende Uitvoeringsagenda gezamenlijk op te pakken zijn alle betrokken partners (Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Rijk) druk aan de slag met het realiseren van de acties uit de Uitvoeringsagenda van de Havenvisie.

De partijen hebben namelijk afgesproken dat het uitvoeren van Havenvisie 2030 een gezamenlijk verantwoordelijkheid is. Daarnaast is afgesproken dat de voortgang van de uitvoering jaarlijks wordt gemonitord zodat bepaalde acties of projecten indien nodig op tijd kunnen worden versneld, vertraagd of bijgesteld.

Onvoldoende
Naast alle goede resultaten zijn er ook dossiers waarop nog onvoldoende voortgang is te zien, zoals de uitbreiding van de capaciteit van het Duitse spoorwegnet in het verlengde van de Betuweroute en de in- en uitstroom van technische en logistieke opleidingen. Daarnaast zijn er bepaalde trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het realiseren van de ambities, zoals de zeer lage CO2-prijs en ontwikkelingen op het gebied van schaliegas. De komende periode wordt nagegaan op welke wijze bijsturing van de inspanningen nodig is om de ambities uit de Havenvisie te verwezenlijken.

Het volledige Voortgangsrapport 2013 is hier te downloadenNieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden