Transport Online - ABN AMRO rapport: Eén logistiek Nederland als 'mainport' naar Noord-West Europa

ABN AMRO rapport: Eén logistiek Nederland als 'mainport' naar Noord-West Europa

ABN AMRO rapport: Eén logistiek Nederland als 'mainport' naar Noord-West Europa
07-02-2011 18:50 | Financieel | auteur
AMSTERDAM - Vervoersprognoses duiden op een sterke stijging van goederenstromen in Nederland. Deze logistieke uitdaging biedt Nederland de kans om de rol van koploper in Europa te nemen. Dit is echter alleen mogelijk als Nederland in staat is om als één logistiek netwerk te gaan optreden, waarbij alle modaliteiten slim op elkaar afgestemd moeten zijn. Het bedrijfsleven én overheid moeten hierin beide hun verantwoordelijkheid nemen. Deze en andere bevindingen staan in het rapport "Nederland als één logistiek netwerk in 2015" dat ABN AMRO vandaag publiceert.

In het rapport stelt de bank de noodzaak om tot dit één logistiek Nederland te komen. Hiervoor is verdergaande onderlinge samenhang nodig tussen zeehavens én achterlandvervoer over weg, water of spoor. Daarmee wordt Nederlands internationale positie versterkt, in zowel promotie als in beleid. De ambitie van Nederland als één logistiek netwerk is noodzakelijk om te komen tot verdrievoudiging van de toegevoegde waarde in Nederland van ruim € 10 miljard in 2020. Deze doelstelling is geformuleerd door de commissie Van Laarhoven. Met een dergelijke groei kan Nederland Europees marktleider transnationale stromen in 2020 worden.

Snelle groei belemmerd door decentrale regelgeving Er is een tekort aan regie, visie en beleidsvorming door de overheid. Dat beleid is nu te veel decentraal en verschilt per regio. Wat nodig is, is sectoroverstijgend beleid, waarbij havens, binnenvaart, weg en spoor op elkaar afgestemd worden. De overheid dient stevig in te zetten op de eenheid in beleid en markt. Pas dan kan de internationale positie van Nederland versneld sterker worden. Dit resulteert dan in helder geformuleerde beleidswensen van Nederland in Brussel. Daarnaast versterkt interne samenhang ook de promotie van Nederland in het buitenland.

Verbreding innovatieve en duurzame concepten
De trend is dat havenbedrijven hun activiteiten uitbreiden naar het achterland, en achterlandpartijen, afzonderlijk of gezamenlijk, het intermodale vervoer verder ontwikkelen. Daarbij is duurzaamheid een relevante behoefte van verladers om rekening mee te houden, en waarmee bedrijven zich kunnen onderscheiden in de markt. Bewezen succesvolle concepten als het Extended Gate concept van ECT, de 'landlord'-rol die Rotterdam kiest en de ontwikkeling 'inland' terminals, zijn goed maar nog te versnipperd. Dergelijke vernieuwende en duurzame initiatieven bieden groeikansen mits zij breder in de sector worden neergezet, waarbij over de landsgrenzen heen kijken een duidelijke pré is.

Over het sectorrapport
ABN AMRO wil voor haar klanten partner in ondernemen zijn. Daarom deelt de bank graag haar interne kennis en visie over sectoren. Jaarlijks worden verschillende analyses en onderzoeken uitgegeven in diverse branches en sectoren. Het rapport 'Nederland als één logistiek netwerk in 2015' kwam tot stand met medewerking van Transport en Logistiek Nederland, FENEX, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Rail Cargo information Netherlands. Daarnaast leverden vele marktpartijen een bijdrage door interviews. NEA trad op als onderzoekspartner.

De studie focust op de sectoren chemie, agro & food, consumentenelektronica en biobrandstoffen, en is gericht op kansen en ontwikkelpotentieel voor de logistieke sector op het achterland. Met als doel om Nederland ook in 2015 Europees koploper te laten zijn. Dit rapport is een vervolg op "Nederlandse zeehavens; onderscheid door netwerkfocus" uit 2009.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,656
Diesel1,301

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions