Transport Online - ING: Transport houdt vast aan groei

ING: Transport houdt vast aan groei

ING: Transport houdt vast aan groei
28-01-2011 09:28 | Financieel | auteur
AMSTERDAM - Het herstel in de Nederlandse transport- en logistieke sector over 2010 viel niet tegen, luidt vrijdag de belangrijkste conclusie uit het Kwartaalbericht Transport & Logistiek van ING Economisch Bureau IEB.

De voorraadopbouw heeft zich voltooid, de vervoersvraag hield stand en daarmee komt het volumeherstel eerder in beeld dan verwacht, aldus IEB. Daar staat dan weer wel tegenover dat begin 2011 het tempo afzwakt.

Naar verwachting zal het wegvervoer als enige deelmarkt dit jaar een hogere groei realiseren.

IEB geeft aan dat financieel veel logistieke bedrijven nog een lange weg te gaan hebben. De vrachttarieven blijken zich nog nauwelijks te hebben verbeterd.

De transport-en logistieksector heeft in 2010 naar verwachting een totale omzet van EUR68 miljard gerealiseerd. De omzetgroei bleef daarbij met 2% achter bij de ontwikkeling van het vrachtvolume en dat viel toe te schrijven aan die aanhoudende daling van vrachttarieven. Over de eerste drie kwartalen daalde het prijsniveau nog altijd met gemiddeld 1,5% en dit verklaart tevens de nauwelijks verbeterde rendementen van logistieke bedrijven. Vooral de tarieven in het vervoer over water stonden nog sterk onder druk, aldus IEB.

De bedrijvigheid bij verladers neemt dit jaar vrijwel over de hele linie toe. Na een jaar van uitstel zullen de investeringen van bedrijven weer langzaam op gang komen. Ook de consument zal de bestedingen, ondanks de druk op de koopkracht, weer wat gaan opvoeren, zo verwacht IEB. Dit komt vooral het overwegend nationaal georiënteerde wegvervoer ten goede.

Bedrijven die actief zijn voor opdrachtgevers in bijvoorbeeld het (stedelijke) distributievervoer gaan hierdoor een beter jaar tegemoet dan vorig jaar. Als enige deelsector zal het wegtransport daarmee naar verwachting een hogere volumegroei van 2,1% dan in 2010 laten zien, toen deze op 1,6% uitkwam.

Wat tegenwerkt is het bouwgerelateerde vervoer, goed voor circa 25% van het wegvervoer. Naar verwachting zal hier ook in 2011 nog geen groei worden genoteerd.

Het goederenvervoer op Schiphol profiteerde vorig jaar van een snelle voorraadopbouw, waardoor luchtvervoer ook om tijdsredenen vaker werd ingezet. Daarnaast speelt de groeiende handel in hoogwaardige producten met Azie het luchtvervoer in de kaart.

De goederenoverslag op de nationale luchthaven maakte een groei door van 16,5%, waarmee het vrachtvolume zich na afloop van 2010 weer op 95% van het oude niveau bevindt.

De flinke groeivertraging in het laatste kwartaal wijst er echter op dat 2011 aanzienlijk gematigder zal verlopen. Per saldo wordt voor het gehele jaar een volumegroei van 3% tot 4% voorzien.

De Rotterdamse haven bereikte in 2010 een nieuw hoogtepunt met een overslag van bijna 430 miljoen ton, een groei van 11%. Dit was vooral te danken aan de overslag van minerale oliën, die ruim 30% hoger lag dan in het piekjaar 2008. Ook de containeroverslag heeft het verlies van 2009 in Rotterdam meer dan volledig goedgemaakt en komt in tonnage uitgedrukt zelfs 5% hoger uit dan in 2008.

De sterke prestatie van de Duitse economie heeft op 'toegangspoort' Rotterdam een aanzuigende werking. Per saldo wint Rotterdam marktaandeel, hetgeen overigens vooral ten koste gaat van de haven van Hamburg en in mindere mate ook de Franse havens. Ook Amsterdam blijft door de herschikking van containerdiensten achter in het herstel.

In 2011 zal de expansie naar verwachting tot 3% beperkt blijven. Amsterdam moet dit tempo met haar sterke positie in liquide bulk (brandstoffen) kunnen volgen.

Voor de Rotterdamse haven is er op weg naar de oplevering van de Tweede Maasvlakte in 2013 in de visie van IEB een solide groeiperspectief. Het havenbedrijf Rotterdam heeft zich verder voor het containervervoer vanaf de Tweede Maasvlakte gecommitteerd aan een spooraandeel van 20%. Nu gaat circa 60% van het spoorvervoer naar Duitsland over de Betuwelijn. Het resterende deel verloopt grotendeels via de Brabantroute.

De afgelopen jaren bleek de verwachte omzet onder logistieke bedrijven achteraf een redelijk goede voorspeller van de werkelijke omzet, aldus IEB. De indicator wijst erop dat de omzet van de transport- en logistieksector begin 2011 per saldo een groeivertraging zal ondergaan. Dit is volgens IEB niet direct zorgwekkend, maar past in een normale ontwikkeling na een 'technisch herstel'. Verder wordt in het eerste kwartaal onder invloed van seizoenseffecten traditioneel een dieptepunt bereikt. In het eerste kwartaal van vorig jaar bleef een terugval door de sterke voorraadopbouw echter uit, waardoor de jaar op jaar groei minder sterk zal zijn.

Hoewel het tempo van herstel positief verraste, kon het tij van de dalende tarieven niet worden gekeerd. Overcapaciteit is hiervan de voornaamste boosdoener, stelt IEB. Sectorbreed liggen de tarieven na afloop van 2010 nog steeds 4% lager dan eind 2008.

Bemoedigend is overigens wel dat het klimaat rond de vrachttarieven lijkt te verbeteren. Tegen het einde van 2010 is het vertrouwen van logistieke ondernemers in een prijsverbetering toegenomen.

Het dieptepunt lijkt daarmee ook voor de tarieven achter de rug, aldus IEB. Zo ontstond er de afgelopen maanden enige onderhandelingsruimte voor wegvervoerscontracten in bijvoorbeeld de chemiesector. Nu de vervoersvraag aantrekt zijn de prijzen voor de inhuur van flexibele capaciteit al stijgende, terwijl de heronderhandeling voor de vaste vervoerscontracten nog deels moet plaatsvinden. De komende tijd zal het herstel op dit vlak naar verwachting langzaam een vervolg krijgen. Een tariefsprong zal echter weinig kans van slagen hebben, aldus IEB.

IEB geeft vrijdag aan dat het belangrijk is dat ook het rendement herstelt. Nu de vervoersvraag aantrekt, moeten er geen onevenwichtigheden optreden. Niet elke (nieuwe) omzet is immers even waardevol en het is in het algemeen de vraag of de stijging voldoende zal zijn om de kostenstijging in de transportsector bij te houden èn een deel van het rendementsverlies goed te maken.

Naar verwachting zal het kostenniveau dit jaar met minimaal 3% oplopen. Daarbij staan de brandstofprijzen onder opwaartse druk. Om de financiële propositie te verbeteren zal de productiviteit dus ook omhoog moeten. Productiviteitsherstel is dan ook een voorwaarde voor rendementsherstel.

©Novum | Transport Online

Bijlage:Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,661
Diesel1,306

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Truckoccasions