Transport Online - Bedrijfsresultaat Wegener in 3e kwartaal 2011 gedaald

Bedrijfsresultaat Wegener in 3e kwartaal 2011 gedaald

Bedrijfsresultaat Wegener in 3e kwartaal 2011 gedaald
20-10-2011 10:54 | Financieel | auteur de redactie
In het 3e kwartaal van 2011 is het bedrijfsresultaat (voor bijzondere posten) van Koninklijke Wegener NV gering gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2010. De totale omzet was in het 3e kwartaal 2011 vrijwel gelijk aan die van het 3e kwartaal 2010. De teruggang in omzet is minder dan de daling die zich in de eerste twee kwartalen voordeed, zoals gerapporteerd in ons Halfjaarbericht 2011.

De netto winst (na bijzondere posten) daalde als gevolg van gereserveerde afvloeiingskosten voor, met name IM&ICT personeel.

De daling van de totale advertentieomzet duurt nog voort: voor het totaal van print en online is dit in het 3e kwartaal 5%. De omzet uit abonnementen van de Wegener dagbladen is in het 3e kwartaal van 2011 nagenoeg gelijk gebleven aan dezelfde periode in 2010.

De advertentieomzet van de Wegener dagbladen daalde in het 3e kwartaal van 2011 met 11% ten opzichte van dezelfde periode in 2010. De daling betrof vooral de categorieën Merken & Diensten en Personeelsadvertenties en meer in de nationale markt dan in de lokale markten.


De advertentieomzet van de Wegener huis-aan-huiskranten daalde in het 3e kwartaal van 2011 met 1% in vergelijking met vorig jaar.

De omzet van de drukkerijen daalde over de periode van juli tot en met september van 2011 met 16% in vergelijking met dezelfde periode in 2010 door minder externe orders.

De overige omzet, onder andere bestaande uit Enterprises (verkoop van producten en diensten aan lezers) en verspreiding, is met 62% gestegen. Een belangrijk aandeel hierin heeft de omzet uit verspreidingen die voortvloeit uit de samenwerking met de Telegraaf Media Groep inzake de verspreiding van het dagblad De Telegraaf. De groepsaanbiedingensite Sweetdeal, welke in april werd geïntroduceerd, maakt een flinke groei door en voldoet daarmee aan de verwachtingen.

Ten opzichte van de personele bezetting per 30 september 2010 heeft er een daling plaatsgevonden met 12 fte's. Dit is de resultante van een reductie in de personele bezetting als gevolg van efficiency maatregelen en extra personeel voor nieuwe producten.

De bijzondere posten in het 3e kwartaal 2011 betreffen voornamelijk gereserveerde afvloeiingskosten voor personeel in de IM&ICT afdeling. In hetzelfde kwartaal van 2010 deden zich geen bijzondere posten voor.

Eind september 2011 is de netto rentedragende schuld van Wegener ten opzichte van eind september 2010 met 25% gedaald. In vergelijking met 31 december 2010 is de rentedragende schuld met 5% gedaald.

In juli maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bekend dat, ondanks het hiervan afwijkende advies van de onafhankelijke klachtencommissie van de NMa, de aan Wegener opgelegde boete van ruim EUR 20 miljoen, in verband met vermeende overtreding van de voorschriften in Zeeuws-Vlaanderen, als gevolg van de door Wegener aangespannen bezwaarprocedure niet te veranderen. Wegener is hiertegen in beroep gegaan bij de rechtbank in Rotterdam.

Vooruitzichten
In verband met de huidige economische situatie, is het thans niet mogelijk een concrete voorspelling te doen over met name de advertentieomzet. Op de binnenlandse markt is het herstel niet ingetreden en dit zal zijn weerslag vinden in de advertentieomzet van Wegener in het laatste kwartaal van 2011. Daarnaast is sprake van hogere papierkosten. Mede als gevolg van doorgevoerde reorganisaties en doorgaande kostenbesparende maatregelen zullen de overige kosten lager zijn. Gezien het voorafgaande is het onzeker welk bedrijfsresultaat voor bijzondere posten over 2011 gerealiseerd gaat worden.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 10 mei t/m zondag 16 mei

Alle Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,900
Diesel1,524

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen