ING: Binnenlands vervoer ook in 2010 onder druk

ING: Binnenlands vervoer ook in 2010 onder druk
09-12-2009 10:23 | Wegvervoer | auteur de redactie
Na een zware terugslag lijkt zich in de transportsector voorzichtig verbetering af te tekenen. Zo is de daling van de overslag in de Rotterdamse haven gekeerd en vertoont ook de goederenstroom op Schiphol eindelijk enige veerkracht.

Toch is matiging van het optimisme op zijn plaats. De weg terug omhoog is lang en leunt nog slechts op de export. Hardnekkige overcapaciteit zorgt bovendien voor aanhoudende prijserosie en margedruk. Dit leidt tot verdere financiële verzwakking van de sector. Wel ligt er na een daling van het vrachtvolume met 8,6% voor 2010 weer een plus in het verschiet (2,3%) blijkt uit het kwartaalrapport van ING Economisch.

De Nederlandse economie heeft het met een krimp van 4% het afgelopen jaar zwaar te verduren gekregen. Door snelle en versterkte doorwerking is de transportsector hierdoor al in een vroeg stadium met een teruggang in vervoersvraag geconfronteerd. Hoopgevend is dat het tij eind 2009 langzaam lijkt te keren.

Vanaf het derde kwartaal verbeterde het sentiment en is de teruggang ten opzichte van het kwartaal daarvoor tot stilstaan is gebracht. Inmiddels heeft het eerste herstel zich onder leiding van de export ingezet. Achterblijvende bedrijfsinvesteringen en een nog oplopende werkloosheid remmen het herstel nog wel flink.

Vooral het binnenlands vervoer wordt hierdoor geraakt. Verladers en opdrachtgevers in de detailhandel, horeca en de bouw zullen hier in 2010 nog last van ondervinden. Voor de gehele economie wordt een groei van 1,0% verwacht.

Terughoudende consumenten en uitstel van bedrijfsinvesteringen in Nederland zorgen er volgend jaar voor dat het binnenlands vervoer ook volgend jaar onder druk blijft staan. Uit het figuur hieronder blijkt dat deze pijlers volgend jaar duidelijk minder herstellen dan de totale economie. Wat dit betreft heeft de sector volgend jaar twee gezichten.Stemmingsverbetering transporteurs zet niet door
Nadat de stemming onder Nederlandse transportondernemers in de herfst van 2008 pijlsnel naar een dieptepunt daalde, herstelde het sentiment zich enigszins in de loop van 2009. Toch zet de verbetering nog niet door.

Ondernemers schatten de verwachte vraag na een opleving in de zomer behoudend in, wat op een matig herstel wijst. De Europese freight forwarding index2 laat een soortgelijk beeld zien. De beoordeling van de marktsituatie blijft zelfs diep in het rood steken. Dit wijst erop dat de ontstane overcapaciteit het prijsniveau nog steeds zodanig verstoord, dat bedrijven weinig verbetering ervaren.

De traditioneel kleine marges in de transportsector versterken dit effect. Dit is een teken dat de markt nog kwetsbaar en uit balans is. Bij ongewijzigde vervoerscapaciteit zal dit ook nog wel even voortduren. Afhankelijk van de deelmarkt zal herstel tot het niveau van 2008 naar verwachting tenminste tot begin 2013 duren.

Vooral middensegment in de problemen, eigen rijder blijft overeind
In de sterk versnipperde wegtransportsector hebben vooral de 3% (360) bedrijven met een vloot groter dan 50 trekkende eenheden in de transportcapaciteit gesneden. In dat geval zijn niet alleen vrachtwagens stilgezet, maar is ook echt de ‘tering naar de nering’ gezet. Middelgrote bedrijven (tot 50 trucks) hebben deze keuze in afwachting van betere tijden veel minder vaak gemaakt. Vaste kosten blijven daarmee doorlopen, waardoor het voortbestaan in gevaar komt.

Gek genoeg blijft de eigen rijder in het algemeen overeind en zijn het afgelopen jaar zelfs nog (werkloze) chauffeurs voor zichzelf begonnen. Als charter heeft de eigen rijder het moeilijk, maar ook bij lagere vrachtprijzen blijken deze bedrijven te overleven. Bovendien blijken eigen rijders flexibeler door tijdelijk ander werk te accepteren. Een sanering onder deze groep is dus uitgebleven.

Kloof tussen kleine en grote transporteurs groeit
Eigen rijders opereren als katalysator, maar verstoren ook een gezonde prijsvorming. De afgelopen jaren heeft de sector daarmee gemiddeld genomen nauwelijks weerbaarheid kunnen op bouwen. Met de daling van het vrachtvolume in 2009 kwam de klap dan ook extra hard aan.

Grote bedrijven kunnen zich hiertegen redelijk wapenen, omdat ze met aanvullende diensten beter in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren. Ook kunnen ze richting verladers in onderhandelingen een grotere vuist te maken. Voor middelgrote bedrijven is dit veel minder zelfsprekend. Deze hebben onvoldoende schaal maar missen de flexibiliteit van eigen rijders.

Nichespelers vormen hierop de enige uitzondering. Al met al heeft de recessie de recessie de kloof tussen kleine en grote bedrijven vergroot. Dit geldt voor de professionaliteit (grote bedrijven blijven ook nu investeren in bijvoorbeeld automatiseringen opleiding) en in lijn daarmee ook voor de winstgevendheid.

Vooral in het internationaal wordt het gat groter. Dit geeft een trend weer: het aantal kleine bedrijven en grote bedrijven neemt toe, terwijl het aantal middelgrote bedrijven afneemt.

-------------------------------------------------------------------
Download het volledige Kwartaalbericht van ING Economisch hieronder.


Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Truckoccasions

Rijverboden