Clicky

 
Transport Online - Overslag haven Rotterdam op hetzelfde niveau als vorig jaar

Overslag haven Rotterdam op hetzelfde niveau als vorig jaar

Overslag haven Rotterdam op hetzelfde niveau als vorig jaar
21-10-2022 11:12 | Overslagcijfers | auteur Redactie

ROTTERDAM - In de eerste negen maanden van 2022 is vrijwel dezelfde hoeveelheid goederen overgeslagen in de Rotterdamse haven als vorig jaar: 351 miljoen ton (+0,3 procent). Wel zijn er onderliggend grote verschillen, vooral als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de veranderingen in de mondiale energiestromen. Zo werden veel meer kolen en LNG geïmporteerd als alternatief voor Russisch aardgas. De overslag van containers nam af, vooral door het wegvallen van de handel met Rusland.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Het totale overslagvolume suggereert dat de haven gewoon doordraait, maar de grote veranderingen bij met name LNG en kolen laten zien dat het energielandschap drastisch is veranderd. De hoge energieprijzen maken dat vooral de energie-intensieve chemische industrie het zwaar heeft. Een snellere energietransitie maakt ons op lange termijn minder afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen. Op korte termijn moeten we de voor onze samenleving zo belangrijke chemische industrie zien te behouden.”

De overslag van ijzererts en schroot daalde fors (-17,9 procent) evenals die van agribulk (-14,8). Het eerste is het gevolg van de afzwakkende economie, het tweede vooral het resultaat van de omvang van de oogsten in verschillende delen van de wereld. Ook spelen hoge energieprijzen bij de verwerking van agribulk een rol. Het volume kolen nam juist toe (+24,8 procent), vooral omdat er meer kolen gestookt worden in elektriciteitscentrales. Overig massagoed, o.a. grondstoffen en bouwmaterialen, nam ook fors toe (+22,6 procent). In totaal is 2,9 procent meer droog massagoed overgeslagen.

Nat massagoed liet in totaal een toename zien van 3,9 procent. Weliswaar daalde het volume minerale olieproducten (-13,1 procent), vooral als gevolg van de verminderde aanvoer van stookolie uit Rusland, de andere goederen namen toe. Zo werd er meer ruwe olie (+5,4 procent) en meer overig nat massagoed (+18,4 procent) overgeslagen. Alle categorieën binnen overig nat groeien: chemie, biobrandstoffen, plantaardige/dierlijke oliën en fruitsappen. Het volume LNG kende een zeer sterke groei (+73,8 procent). Er wordt onder andere uit de VS veel meer LNG aangevoerd ter vervanging van Russisch aardgas dat in het verleden per pijpleiding naar Noordwest-Europa kwam.

Het containersegment zag een afname van 8,6 procent in gewicht en 4,4 procent in aantallen containers (TEU, twenty feet equivalent unit) gedurende de eerste negen maanden. Door de sancties is het containerverkeer tussen Rusland en Rotterdam vrijwel tot stilstand gekomen. De afgelopen jaren was ongeveer 8 procent van het containerverkeer gerelateerd aan Rusland.

Het verschil tussen tonnen (-8,6 procent) en TEU’s (-4,4 procent) komt doordat verhoudingsgewijs meer lege containers hun weg via Rotterdam vonden. Hoewel de containerlogistiek nog steeds geplaagd wordt door verstoringen als gevolg van niet op schema arriverende schepen en een hoge bezettingsgraad van de terminals, leidt de daling van het volume er wel toe dat de problemen in de logistiek langzaamaan kleiner worden. Ook zijn de vrachttarieven aanzienlijk gedaald. Zowel het roll-on/roll-off verkeer als het overig stukgoed nam met 15 procent toe.

De aanhoudende oorlog in Oekraïne, de inflatie en het verslechterde economische klimaat maken de macro-economische vooruitzichten niet rooskleurig. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht niettemin dat het overslagvolume over heel 2022 op ongeveer hetzelfde niveau uitkomt als dat van vorig jaar. Gelet op de zeer uitdagende omstandigheden in vrijwel alle sectoren zou dat een goede prestatie van het Rotterdamse bedrijfsleven zijn.

Foto's

  • J.Roeland
    KLG EUROPE

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,968
Diesel1,869

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden