Clicky

 
Transport Online - Uitstoot broeikasgassen was negen procent lager in tweede kwartaal 2022

Uitstoot broeikasgassen was negen procent lager in tweede kwartaal 2022

Uitstoot broeikasgassen was negen procent lager in tweede kwartaal 2022
14-09-2022 09:00 | Klimaat | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - In het tweede kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Dat komt vooral door minder aardgasverbruik in de industrie, landbouw en de gebouwde omgeving. Een ontwikkeling die ook al zichtbaar was in het eerste kwartaal van 2022. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Minder uitstoot door industrie, landbouw en gebouwde omgeving

Mede door de hoge aardgasprijzen en het relatief zachte en zonnige voorjaar werd er minder aardgas verbruikt door vrijwel de gehele economie en maatschappij. Dat leidde in de industrie, landbouw en gebouwde omgeving tot een forse vermindering van de broeikasgassenuitstoot. Het aardgasverbruik maakt in deze sectoren een relatief groot aandeel uit van het energieverbruik en het is moeilijk om op korte termijn andere energiedragers voor hun bedrijfsprocessen in te zetten.

Uitstoot door elektriciteitssector en mobiliteit gelijk gebleven

De elektriciteitssector heeft ruim 4 procent meer geproduceerd dan in het tweede kwartaal van 2021. Door de veranderde energiemix is de uitstoot van CO2 echter vrijwel gelijk gebleven. De energiemix die ingezet wordt voor de elektriciteitsproductie fluctueert in de elektriciteitssector meer dan in andere sectoren.

Net als de industrie, landbouw en gebouwde omgeving verbruikt de elektriciteitssector relatief veel aardgas, maar door de hoge aardgasprijzen is er minder elektriciteit geproduceerd met aardgas. Daarentegen zorgden relatief lage prijzen voor steenkool, zelfs bij de gestegen CO2-prijs, er voor dat er meer kolen zijn ingezet voor de elektriciteitsproductie. Verder vindt al langere tijd een groeiende inzet van hernieuwbare energiedragers plaats, die de verschuiving van aardgas naar kolen opvangt qua CO2-uitstoot.

De broeikasgassenuitstoot door de mobiliteitssector is eveneens vrijwel gelijk gebleven, net als de ontwikkeling van het motorbrandstofverbruik door het binnenlandse wegverkeer.

Uitstoot CO2 Nederlandse economie ruim 6 procent lager

De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 6,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) in diezelfde periode met 5,3 procent groeide. Voor de meeste sectoren van de economie geldt dat de toegevoegde waarde hoger lag, terwijl de CO2-emissies lager waren. Zo daalden de emissies in de industrie, delfstoffenwinning en bouwnijverheid met 19 procent terwijl de toegevoegde waarde met 4 procent groeide. De CO2-emissies waren met name lager in de chemische industrie, de aardolie-industrie en de basismetaalindustrie.

De transportsector heeft daarentegen 22 procent meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. Deze toename is vooral toe te schrijven aan het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart. De CO2-emissies van de Nederlandse luchtvaart waren 61 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,946
Diesel1,753

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions