Clicky

 
Transport Online - 1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd
04-07-2022 11:27 | Binnenland | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - In 2021 zei 11 procent van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder dat ze zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd hebben gevoeld. Van de mensen met een Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst voelden zich ongeveer 30 procent gediscrimineerd en van degenen met een Marokkaanse herkomst 35 procent.

De meestgenoemde gronden voor discriminatie waren ras of huidskleur en nationaliteit. Minder dan één op de tien mensen die zich gediscrimineerd voelden, heeft dit ergens gemeld. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, een enquête waaraan 173 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen.

De 11 procent mensen die in 2021 zeiden dat ze in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek discriminatie ervoeren, zijn er omgerekend ruim 1,6 miljoen. Vrouwen ervoeren iets vaker discriminatie dan mannen, jongeren vaker dan ouderen, en homoseksuelen en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen.

Ruim drie op de tien mensen met Marokkaanse herkomst voelden zich gediscrimineerd

Van de mensen met een Marokkaanse herkomst voelden ruim drie op de tien zich gediscrimineerd en van die met een Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst ongeveer drie op de tien. Van de mensen met als herkomst overig Afrika of overig Azië gaven ruim twee op de tien dit aan. Van de personen met een Nederlandse herkomst voelde minder dan één op de tien zich gediscrimineerd. Wat godsdienst of levensbeschouwing betreft, voelden drie op de tien islamieten zich gediscrimineerd en ruim twee op de tien joden, hindoes en boeddhisten. Minder dan één op de tien rooms-katholieken en protestanten of gelovigen van een andere Christelijke kerk ervoeren discriminatie.

Ras of huidskleur meestgenoemde grond van discriminatie

Discriminatie kan op een of meerdere gronden zijn ervaren. Ras of huidskleur werd met 4 procent het meest genoemd, gevolgd door discriminatie op grond van nationaliteit (3 procent), geslacht, leeftijd, en godsdienst of levensovertuiging (alle 2 procent). Van degenen die in 2021 een of meer ervaringen met discriminatie hadden, ging het bij 36 procent om discriminatie op grond van ras of huidskleur en bij 27 procent om nationaliteit.

De discriminatiegronden verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo zegt ruim 3 procent van de vrouwen dat zij zich gediscrimineerd hebben gevoeld op grond van hun geslacht tegen 1 procent van de mannen.

Zes op de tien ervoeren ongelijke behandeling

Mensen ervaren op verschillende manieren discriminatie. De meesten (bijna 6 op de 10) ondervonden (onder andere) ongelijke behandeling, benadeling of het voortrekken van bepaalde groepen. Bijna vier op de tien ervoeren (ook) discriminerende opmerkingen. Ruim 3 op de 10 mensen met discriminatie-ervaring gaven aan dat ze zich (ook) gediscrimineerd voelden door een negatief beeld of stigmatisering, bijvoorbeeld in de media.

Minder dan één op de tien heeft discriminatie gemeld

Bijna één op de tien mensen die zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd voelden, heeft dit gemeld bij een of meer instanties. Drie procent meldde het bij de eigen werkgever of opleiding, twee procent bij de politie, één procent bij een meldpunt voor discriminatie, en minder dan een half procent bij het College voor de Rechten van de Mens. 

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,180
Diesel2,058

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Rijverboden
Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats