Transport Online - Nieuw van Renault: Renault Trucks Deliver

Nieuw van Renault: Renault Trucks Deliver

Nieuw van Renault: Renault Trucks Deliver
12-06-2009 19:12 | Renault | auteur de redactie
In Europa wordt ruim 80% van de goederen per vrachtwagen vervoerd. Zonder het vrachtwagentransport zouden ziekenhuizen zonder geneesmiddelen en winkels zonder voorraad komen te zitten… In 20 jaar tijd werd op het vlak van milieu-impact en veiligheid een enorme vooruitgang geboekt die vaak over het hoofd wordt gezien. Renault Trucks heeft tot die evolutie bijgedragen door krachtige, bedrijfszekere en steeds zuinigere voertuigen te ontwikkelen. Door zijn inspanningen voort te zetten en de wereld te wijzen op de sleutelrol van het goederenvervoer over de weg tracht Renault Trucks de sector zijn adelbrieven terug te geven.

De feiten spreken voor zich:
In Europa wordt 80% van de goederen door vrachtwagens vervoerd. Het wegvervoer neemt een prominente plaats in de moderne economie en dagelijkse dienstverlening in. Zonder wegvervoer zou er geen sprake zijn van economische ontwikkeling. Deze sector verzekert een vlot en efficiënt vervoer waaraan de maatschappij een almaar toenemende behoefte zal hebben.

Op milieugebied verplichten de sinds 1991 geldende Europese normen de constructeurs de uitstoot van verontreinigende stoffen door motoren regelmatig te verlagen. Tussen 1991 en 2013 zal die uitstoot over het algemeen met 80% zijn gedaald. Bovendien is wereldwijd 5% van de CO2-uitstoot afkomstig van vrachtwagens (10 % wordt door auto’s uitgestoten).

Ook op het vlak van veiligheid blijven vrachtwagens niet achter! Steeds minder vrachtwagens raken betrokken bij verkeersongevallen, terwijl het aantal afgelegde kilometers blijft toenemen.

Renault Trucks heeft altijd aan de verwachtingen van ‘zijn’ vervoerders en aan die van hun klanten beantwoord, ongeacht of zij tot de gezondheids-, noodhulp-, veiligheids-, voedingsmiddelen- of bouwsector behoorden.

Zo veranderde Renault Trucks in 1991 met de Renault Magnum radicaal de structuur van de vrachtwagen door meer aandacht te besteden aan het comfort van de bestuurder, dat tot dan toe altijd werd vergeten. Op die manier kon de bestuurder zich volledig op de weg en de andere weggebruikers concentreren. In 1996 kwam de Renault Premium Route op de markt, dé referentie op het gebied van laadvermogen en soberheid. Deze vrachtwagen kan per keer meer vervoeren dan welke andere in de markt. Sinds zijn lancering evolueerde dit type onafgebroken om het brandstofverbruik steeds verder te verlagen. Op dit ogenblik heeft Renault Trucks nog steeds een lengte voorsprong op de concurrentie dankzij Optifuel Lab, een laboratoriumvoertuig waarin toekomstige oplossingen worden getest en dat 13% minder brandstof verbruikt. Deze aanpak geeft duidelijk de algemene tendens van Renault Trucks weer: betrouwbaardere vrachtwagens die per rit meer vervoeren en tegelijkertijd steeds minder verbruiken.Renault Trucks is zich ook bewust van de milieu-impact van vrachtwagens en de bijbehorende hinder. Daarom is de constructeur voortdurend op zoek naar manieren om die impact terug te dringen. Enkele voorbeelden die al werden ontwikkeld of momenteel nog worden ontwikkeld zijn: alternatieve oplossingen voor 100% diesel waar mogelijk (een bestaand aanbod voertuigen op elektriciteit of gas, een lopend experiment rond de hybridetechnologie in Lyon), intelligente vrachtwagens die in gecoördineerde transportsystemen worden opgenomen, vrachtwagens met een lager verbruik en een aanzienlijk lagere uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen. Renault Trucks tracht de beschikbare energiebronnen en technologieën zo goed mogelijk te combineren om op korte termijn met zichtbare resultaten te komen.

Vaak worden de voordelen en door vrachtwagens geleverde diensten vergeten en enkel de overlast onthouden. Soms wordt er zelfs hardop gedroomd van een wereld zonder vrachtwagens. Dat is misschien een aantrekkelijk idee, maar die droom kan snel in een nachtmerrie veranderen: lege rekken in de supermarkten, ziekenhuizen zonder geneesmiddelen, brandweermannen die hun werk niet kunnen doen, tankstations die niet worden bevoorraad, bestellingen via Internet die niet langer bij de koper thuis worden geleverd, voorraden die zich opstapelen, … Kortom, een compleet ontregelde economie.

Vrachtwagens, bestuurders, vervoerders en de transportsector in het algemeen worden vandaag vooral in Europa in een negatief daglicht gezet. Naar aanleiding hiervan heeft Renault Trucks resoluut partij gekozen voor het wegvervoer door zijn standpunten bij elke gelegenheid duidelijk te maken en de maatschappij op de verschillende tegenstrijdigheden te wijzen. Ter herinnering:

• Tijdens de vakbeurs Pollutec in Lyon (Frankrijk) in 2006 opende Renault Trucks resoluut de ogen van het publiek door te laten zien hoe een wereld zonder vrachtwagens eruit zou zien. De constructeur ontkrachtte enkele gangbare opvattingen: een vrachtwagen is minder vervuilend en veel veiliger dan men denkt.

• In 2008 maakte Renault Trucks zijn visie bekend voor een nieuwe organisatie van het stadsvervoer met het oog op een rationeler gebruik en een lagere milieu-impact: de juiste vrachtwagen met de juiste energie op de juiste plaats. Het gaat er daarbij enerzijds om meerdere kleine, minder volgeladen vrachtwagens zo mogelijk te vervangen door grote, volgeladen exemplaren. En anderzijds om de meest geschikte energie of technologie te kiezen naargelang de bestemming van de vrachtwagen (lang traject, bevoorrading in stadscentra, stedelijk gebied).Dit gesprek dat Renault Trucks met de politieke besluitvormers aanging, voert de onderneming voortaan met iedereen. Op die manier wil Renault Trucks zijn rol als vrachtwagenconstructeur ten dienste van klanten, chauffeurs en de maatschappij als geheel volledig op zich nemen.

Trots: Renault Trucks is trots op de taak die de wegvervoerders vervullen, die van essentieel belang is voor de goede werking van onze maatschappij. Omdat Renault Trucks altijd over een volledig gamma van voertuigen heeft beschikt en nog steeds beschikt, verdedigt de constructeur koste wat het kost de sector van het goederenvervoer over de weg. Alle vervoerders en personen die een vrachtwagen gebruiken om hun werk ten dienste van de maatschappij te vervullen, moeten hier trots op zijn en beseffen dat zij onmisbaar zijn voor de goede werking van de maatschappij.

Verbintenis: Renault Trucks zet zich in om de beste hulpmiddelen aan vervoerders ter beschikking te stellen zodat zij hun werk op een steeds professionelere manier kunnen uitvoeren en tegelijkertijd beter door de maatschappij gezien, aanvaard en erkend worden. Dit standpunt, dat al geruime tijd door Renault Trucks wordt ingenomen en dat nog dagelijks wordt versterkt, vertaalt zich voortaan in een nieuwe merksignatuur: Renault Trucks Deliver

Die nieuwe merksignatuur is de hoeksteen van de nieuwe algemene merkidentiteit. Dit gaat gepaard met een nieuwe, meer offensieve toon en met een nieuwe visuele stijl, die een weerspiegeling is van de ongecompliceerde werkelijkheid waarvan Renault Trucks de spreekbuis wil zijn, maar ook van de grote uitdagingen ter zake. Dankzij die positionering staat de constructeur nu nog dichter bij zijn klanten en de bestuurders, en wordt het nogmaals duidelijk dat Renault Trucks het merk wil zijn dat hen verdedigt en hun de onmisbare hulpmiddelen biedt om professioneel te kunnen werken.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,660
Diesel1,323

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions