Clicky

 Nijpend personeelstekort remt vooral het wegtransport

Nijpend personeelstekort remt vooral het wegtransport
27-01-2022 09:06 | Financieel | auteur Redactie

AMSTERDAM - Voor de transport- en logistieksector wordt 2022 opnieuw een jaar met twee gezichten. Bij de meeste bedrijven in het goederenvervoer zakt de groei na een fase met sterke internationale vraag terug. Voor het door de coronamaatregelen sterk getroffen OV en luchtvaart gaan we uit van bestendiger herstel en vanaf een laag startpunt zelfs sterke groei. Naarmate de beperkingen verdwijnen zal de vraag terugveren, maar er is ook blijvende impact. De luchtvaart blijft nog het meest achter, maar kan vanaf het voorjaar herstellen en uitkomen op zo’n 70 procent van het pre-coronaniveau vrachtvluchten ingegrepen.

Personeelstekorten remmen voor steeds meer bedrijven de groei, vooral in het wegtransport want chauffeurs zijn nog nooit zo schaars geweest. De krapte leidt dit jaar ook tot hogere loonkosten, die samen met de hogere brandstofprijzen en duurder materieel voor hogere tarieven voor het vervoer over de weg gaan zorgen. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Research.

Tweede fase van herstel voor transport en logistiek in 2022

een sterke vraag (naar online bestelde) goederen van consumenten en een sterke opleving van de internationale handel en industriële vraag, was het afgelopen jaar voor veel transport- en logistiekbedrijven boven verwachting goed. Dit heeft eerdere terugval in het goederentransport over weg, water en door de lucht meer dan goedgemaakt. Het wereldwijde containervervoer en het sterke herstel in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen laten dit ook zien. Dit jaar volgt er rustiger vaarwater met minder groei, al blijft het in pakketvervoer met een fors groter volume voorlopig hoogtij.

Het personenvervoer opereert door de pandemie echter nog altijd op halve kracht. Hoewel er onzekerheden blijven, komt er dit jaar naar verwachting meer ruimte voor herstel, waarmee het OV en de luchtvaart ‘terugveren’ en sterk groeien. Per saldo zorgt dit ervoor dat de transport- en logistieksector de opgaande lijn met een volumegroei van ruim 10 procent kan doorzetten en eind 2022 totaal gezien weer boven het pre-corona niveau uitkomt.

De luchtvaart en het OV veren terug naarmate er meer ruimte komt

Hoewel het OV en vooral de luchtvaart nog een lange terug weg te gaan hebben, leert de ervaring van vorig jaar ook dat afbouw van coronamaatregelen relatief snel meer vraag oplevert. Hoewel het jaar begonnen is met een valse start, is er met een nieuwe fase van de pandemie meer perspectief. Het OV kan daarmee herstellen tot gemiddeld 75 procent van het eerdere aantal reizigers. Ook de passagiersluchtvaart kan vanaf dit voorjaar vanaf een laag punt fors herstellen, met Europees en vakantieverkeer voorop, maar blijft over heel 2022 nog wel onder de 60 procent steken (incl. vracht: 70 procent). Door de blijvende effecten van de pandemie op reisgedrag is volledig herstel van het passagiersvervoer voorlopig nog niet inzicht, voor de luchtvaart laat dit het langst op zich wachten.

Personeelskrapte kan logistieke bedrijven remmen, vooral op de weg

Personeel wordt steeds schaarser in transport en logistiek en dit knelt op steeds meer vlakken. In het derde kwartaal van 2021 telde de transport- en logistieksector een record van 53 vacatures op elke 1.000 werknemers, maar in het wegtransport ligt dit nog ruim twee keer zo hoog. In het derde kwartaal van 2021 stonden volgens het UWV 11.650 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs open, dit komt neer op 1 vacature per 8 werkenden. Doordat 1 op de 3 chauffeurs ouder is dan 55 en de instroom de uitstroom nauwelijks bijhoudt, loopt de druk op. Bovendien staat de efficiëntie inzet onder druk staat door hoger ziekteverzuim en Europese regelgeving. Als gevolg hiervan zal de krapte in 2022 eerder toe dan afnemen.

Tekorten en van verschillende kanten oplopende kosten zorgen voor hogere transportprijzen

Hogere loonkosten, opgelopen brandstofprijzen en hogere kosten van materieel zorgen in 2022 voor bredere prijsdruk in transport. Inefficiëntie door verstoorde toeleveringsketens komt hier nog bij. De extreme containertarieven in de zeevaart zijn weliswaar niet representatief voor de sector, maar ook het wegvervoer voor klanten in onder andere retail, bouw en industrie wordt naar verwachting duurder.

Sectoreconoom Rico Luman: "Een sterke kostenfocus in combinatie met versnippering van vervoerders maakt het in de wegtransportsector nooit eenvoudig om hogere prijzen door te berekenen, maar dit zal in de huidige krappe markt beter dan in het verleden gaan lukken."

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,174
Diesel1,974

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats