Clicky

 
Transport Online - 2021 per spoor langs de Nieuwe Zijderoute: gemeenschappelijke infrastructuur, technologische oplossingen en competentie-overdracht

2021 per spoor langs de Nieuwe Zijderoute: gemeenschappelijke infrastructuur, technologische oplossingen en competentie-overdracht

2021 per spoor langs de Nieuwe Zijderoute: gemeenschappelijke infrastructuur, technologische oplossingen en competentie-overdracht
13-12-2021 11:34 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

MOSKOU - Het volume van de tussen Europa en China in 2021 getransporteerde containers nadert het miljoen. Integratieprojecten en nieuwe logistieke oplossingen op het Euraziatische spoor worden het ijkpunt voor andere internationale vervoerscorridors. Een extra volumegroei tot 20 procent wordt voorspeld.

Het herstel van de economieën in Azië en Europa in 2021 had een hogere vraag naar logistieke diensten tot gevolg. Het traject tussen Europa en China is de snelst groeiende verbinding per spoor voor goederenvervoer ter wereld geworden. Tot eind 2021 zal het volume van het containeraanbod op het spoor tussen de twee grootste economieën het record van één miljoen standaardcontainers (TEU) benaderen.

Alexej Grom, voorzitter van de Raad van Bestuur van de grootste Euraziatische logistieke dienstverlener United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance (UTLC ERA), baseert het stijgende transportvolume op de stabiliteit van het transport per spoor in crisistijden: "Een van de belangrijkste concurrentievoordelen van de spoorwegen in vergelijking met andere takken van vervoer is het vermogen om ook in moeilijke tijden stabiel te blijven. Tijdens de pandemie kwamen de beste concurrentiekenmerken van het vervoer per spoor duidelijk aan het licht: betrouwbaarheid, stiptheid, milieuvriendelijkheid en stabiele tarieven."

IJkpunt voor andere spoorcorridors

In 2021 transporteerde UTLC ERA als gezamenlijke onderneming van de spoorwegen van Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland meer dan 80 procent van alle transporten per spoor op het breedspoor van de Nieuwe Zijderoute. Tot medio november bedroeg het transportvolume van de onderneming 573.900 TEU van Europa naar China en van China naar Europa. Het doel voor 2021 is 675.000 TEU. In 2020 lag het overeenkomstige cijfer bij 547.000 TEU.

"Elk jaar worden door ons meer en meer goederen in Eurazië getransporteerd. In veel opzichten verzet onze onderneming tegenwoordig de bakens voor andere transportcorridors, die door ons al eerder geïntroduceerde technologieën toepassen: Daarbij gaat het aan de ene kant om de lengte van de trein, de bezetting van de trein en de organisatie van het dubbele goederenvervoer op de grensinfrastructuur, wat aanzienlijke tijdsbesparingen mogelijk maakt. Aan de andere kant gaat het om de ontwikkeling van de vervoerscorridors voor de diversificatie van de goederenstromen en ter waarborging van de voldoende capaciteiten voor stijgend volume", aldus Alexej Grom.

De totale waarde van de met UTLC ERA in 2020 getransporteerde goederen bedroeg 31,5 miljard dollar. In 2021 zal deze groeien tot 45 miljard dollar en daarmee 5,5 procent van de waarde van de handel tussen Europa en China vormen. Tot de belangrijkste van oost naar west getransporteerde goederen behoren elektronische artikelen, machinebouwproducten en auto-onderdelen. Daarbij komen in toenemende mate enerzijds ook massagoederen, zoals plastic onderdelen, houten producten, textiel, optische producten en rubber, evenals goederen uit de hoogste prijscategorie.

Groei van 20 procent mogelijk

Omdat het groeiende vervoer per spoor tussen Europa en China tegenwoordig iets meer dan drie procent van het totale goederentransport vormt, zal dit het zeetransport in toenemende mate aanvullen. In totaal wordt de containeroverslag tussen Europa en Azië per schip, vliegtuig en trein op ongeveer 24 miljoen TEU geschat.

De met de groei van het containervervoer per spoor verbonden trends hebben duidelijk laten zien dat de inspanningen niet zo zeer moeten zijn gericht op de verhoging van de treinsnelheden maar veeleer op het verwijderen van bottlenecks bij de grensovergangen en de diversificatie van de goederenstromen. "Om te voldoen aan het vertrouwen van onze klanten met betrekking tot de hoge, volledige belasting van het spoorwegnet, wil ik nogmaals wijzen op de betekenis van een gecoördineerde inspanning van alle verkeersdeelnemers voor de verbetering van het transportproces en het concurrentievermogen van de doorvoercorridors zowel op de 1520-mm- als op de aangrenzende 1435-mm-spoorbreedtetrajecten. Als we nu alle vereiste capaciteitsreserves aan de grenzen met Europa en China zouden hebben ontsloten, zou het totale volume van de getransporteerde containers met nog eens 20 procent stijgen", aldus Alexej Grom eind november tijdens een persconferentie voor Europese media.

Meer containeroverslag in Kaliningrad

Een zeer hoog potentieel heeft het traject via de Russische exclave Kaliningrad. De eerste treinen van UTLC ERA reden al in 2018 via deze route. Sindsdien heeft de regio een groot verkeersvolume, wat niet in de laatste plaats bijdraagt aan de ontwikkeling van de transportinfrastructuur. Zo is op 1 oktober 2021 in de stad Tsjernjachovsk het nieuwe transport- en logistiekcentrum "Oost-West" geopend. De nieuwe spoorwegterminal verhoogt de jaarlijkse inklaringscapaciteit naar 450.000 TEU.

In totaal beschikt het gebied Kaliningrad over een gunstige verkeersverbinding met een goed uitgebouwde spoor-, wegen- en zee-infrastructuur. De doorvoerdiensten door de regio hebben een grote groeipotentie, omdat deze zowel de infrastructuur van de grensovergangen over land als multimodale verbindingen via de Oostzeehavens kunnen benutten. Ze bieden een snelle toegang tot veel Europese landen en regio's: naar Noord-Europa, Scandinavië, Groot-Brittannië, Frankrijk, naar Centraal- en Zuid-Europese landen, zoals Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije enz. Binnen de multimodale diensten van UTLC ERA zijn al containers van Kaliningrad tot in de VS per schip verzonden.

"Als je over de transportprijzen, de doorvoertijd of technologieën praat, is het gebied Kaliningrad voor Europese, Zuid-Aziatische en Chinese klanten concurrerender geworden. Volgens onze schattingen kan ons transportvolume dit jaar in de regio Kaliningrad 120.000 TEU overtreffen", benadrukt Alexej Grom.

Op 8 december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen UTLC ERA, de Kaliningradse Spoorwegen en de havens van het gebied rondom Kaliningrad over de organisatie van het containervervoer op het traject tussen China en Europa. De overeenkomst voorziet een gegarandeerde aanname van de aangekondigde containertreinen en de tijdige uitvoering van alle vrachtprocessen, in zoverre in 2022 een extra transportvolume ter hoogte van ten minste 190.000 TEU door de regio stroomt.

De uitbreiding van de infrastructuur vond ook aan de grens tussen China en Kazachstan plaats: Begin juni is een nieuwe inklaringsterminal voor goederentreinen - Dostyk TransTerminal (DTT) - met een gepland overslagvermogen van 700.000 TEU - in gebruik genomen.

Integratie in het Euraziatische vervoer per spoor

De bevordering van effectieve containertransportdiensten tussen Europa en China en de introductie van nieuwe technologieën is op 20 augustus 2021 met de ondertekening van een intentieverklaring over de bevordering van de duurzame Euraziatische doorvoer en transport per spoor van de lidstaten van de Euraziatische Economische Unie (EEU) in aanwezigheid van de regeringsleiders van Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan bekrachtigd. Volgens de intentieverklaring moet UTLC ERA de drijvende kracht van de digitaliseringsprocessen in de duurzame transport- en logistieksector van de EEU worden en meewerken aan de introductie van een uniforme EEU-procedure voor de goederendoorvoer. Ook bij de realisatie van digitale oplossingen en het testen van effectieve IT-innovaties en -technologieën zijn projecten gepland, waaraan UTLC ERA deelneemt.

In het kader van een pilotproject van UTLC ERA in november 2021 is op het traject Brest - Dostyq/Altynkol een testverzending van lege montageplatforms met toepassing van de digitale vrachtbrief uitgevoerd. Deze procedure moet in eerste instantie binnen het gebied van de EEU-lidstaten en in de toekomst op het gehele traject China-Europa-China worden toegepast.

Als potentiële groeifactor in het Euraziatische vervoer beschouwt UTLC ERA het gebruik van het spoor voor een snelle terugzending van lege containers. De onderneming biedt speciale tarieven voor de teruggave van lege containers aan en beschouwt dit als investering in de verdere verhoging van het transportvolume van het oosten naar het westen. Ook het transport van levensmiddelen uit Europese landen zou een aanzienlijke groeifactor kunnen worden. Een project voor de doorvoerbevordering van goederen uit de sanctielijst in de doorvoer door de Russische Federatie met gebruikmaking van elektronische navigatiestempels is al in maart 2020 gestart.

Alexej Grom vertrouwt erop dat de trend ter ontsluiting van nieuwe doorloopreserves en de introductie van digitale oplossingen zowel voor het breedspoor van 1520 mm als voor de in Europa gebruikelijke spoorbreedte van 1435 mm geldt: "Op het spoor is alles zeer nauw met elkaar verbonden. Als je op een traject hoge snelheden bereikt, tegelijkertijd echter op het aangrenzende infrastructuurgedeelte moeilijkheden ondervindt, is alle moeite voor niets. Het succes van het Euraziatische spoor hangt af van de mate van integratie en van de interactie tussen alle verkeersdeelnemers. Daarbij gaat het om de integratie van infrastructuren, technologieën en competenties. Alleen dan zullen de goede zaken van de afgelopen jaren en een duurzame vraag naar transportdiensten een solide basis vormen voor een verdere groei en voor de ontwikkeling van de wederzijds voordelige relatie. Een relatie die berust op een voor beide zijden voordelige samenwerking en professionaliteit evenals de gezamenlijke wens om onze spoorwegen nog concurrerender te maken en ons Euraziatische continent nog succesvoller".

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,206
Diesel2,079

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden