Clicky

 
Transport Online - Relatief weinig zorgmedewerkers verlaten sector

Relatief weinig zorgmedewerkers verlaten sector

Relatief weinig zorgmedewerkers verlaten sector
27-10-2021 12:04 | Gezondheid | auteur Redactie

ZOETERMEER - Het percentage medewerkers dat de sector Zorg en Welzijn verlaat is lager dan in de meeste andere sectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. Van de medewerkers in Zorg en Welzijn verliet 9 procent het afgelopen jaar de sector. Dit percentage is het laagste van de afgelopen jaren, passend in een heel licht dalende trend. 

In alle sectoren samen verliet in diezelfde periode gemiddeld 18,3 procent van de medewerkers de sector waarin ze werkzaam waren. Binnen de sector Zorg en Welzijn is sprake van een aanzienlijke mobiliteit. Het ook vandaag verschenen uitstroomonderzoek van RegioPlus laat zien dat het grootste gedeelte (78 procent) van de cliëntgebonden werknemers in Zorg en Welzijn die hun werkgever verlaten, daarna wel in de sector blijft werken.

Van de cliëntgebonden medewerkers in Zorg en Welzijn die wisselen van baan doet 64 procent dat in de eerste 5 jaar van hun dienstverband, zo blijkt uit het uitstroomonderzoek. Slechts 11 procent van de baanwisselaars heeft in totaal minder dan 2 jaar werkervaring in de sector Zorg en Welzijn en 50 procent heeft meer dan 10 jaar werkervaring.

De top 5 genoemde vertrekredenen van vóór de coronapandemie blijft ook de top 5 van vertrekredenen tijdens de crisis. Het gebrek aan loopbaanmogelijkheden wordt door bijna 1 op 5 (19,8 procent) vertrekkende medewerkers genoemd als reden, net als te weinig uitdaging in de werkzaamheden (18,6 procent).

Uit de cijfers van 2020 bleek dat de uitstroom van personeel dat daadwerkelijk de sector Zorg en Welzijn verlaat, lager ligt voor het cliëntgebonden personeel dan voor niet-cliëntgebonden medewerkers. Van de vertrekkende verpleegkundigen bleef bijvoorbeeld ruim 85 procent actief binnen de sector. Beter communiceren en luisteren door direct leidinggevenden blijft het belangrijkste advies aan organisaties om personeel te behouden.

Over de onderzoeken

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de werkomstandigheden binnen Zorg en Welzijn en de negatieve gevolgen daarvan voor de uitstroom van personeel. Voor effectief beleid tegen ongewenst verloop is een gedegen analyse op regionaal niveau nodig. Gedetailleerde informatie over de uitstroom en de achterliggende beweegredenen zijn hierbij onontbeerlijk. RegioPlus publiceert sinds 2019 jaarlijks de nieuwste uitkomsten van het doorlopend uitstroomonderzoek.

Doel van dit onderzoek is meer inzicht in ongewenst verloop, zodat er zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau gerichte acties genomen kunnen worden voor behoud van personeel. Gegevens over hoe de uitstroom uit de sector Zorg en Welzijn zich verhoudt tot andere sectoren zijn afkomstig van het CBS. Het betreft een maatwerkverzoek binnen het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,102
Diesel1,722

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions