Clicky

 
Transport Online - Vakbonden starten kort geding tegen NS over geschil uitleg Sociaal Plan

Vakbonden starten kort geding tegen NS over geschil uitleg Sociaal Plan

Vakbonden starten kort geding tegen NS over geschil uitleg Sociaal Plan

UTRECHt - FNV is samen met vakbond VVMC een kort geding gestart tegen NS. Tussen de vakbonden enerzijds en NS anderzijds is een geschil gerezen met betrekking tot de uitleg van een drietal bepalingen van het Sociaal Plan dat onderdeel uitmaakt van de cao van NS.

Twee bepalingen hebben betrekking op de wijze waarop de ontslagvergoeding moet worden berekend. Eén bepaling heeft betrekking op pensioenaanspraken na einde dienstverband. FNV en VVMC zijn al een bodemprocedure gestart waarin de rechter wordt gevraagd op welke wijze de drie bepalingen moeten worden uitgelegd.

Omdat het nog maanden zal duren voordat de rechter in de bodemzaak een uitspraak zal doen en daarna nog hoger beroep mogelijk is, hebben FNV en VVMC NS gevraagd om bij het sluiten van vaststellingsovereenkomsten rekening te houden met de uitspraak die de bodemrechter in de toekomst zal doen. FNV en VVMC hebben hiertoe concreet aan NS voorgesteld om in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud op de finale kwijting op te nemen. NS heeft aangegeven hiertoe niet bereid te zijn.

Het gevolg van de handelwijze van NS is dat werknemers door NS niet in staat worden gesteld om een goede afweging te maken onder welke voorwaarden zij akkoord wensen te gaan met de beëindiging van hun dienstverband. De bepalingen van het Sociaal Plan zijn immers niet duidelijk en worden door de vakbonden en NS verschillend uitgelegd. Werknemers weten dus momenteel niet welke aanspraken zij hebben op grond van het Sociaal Plan. Desondanks verlangt NS van haar werknemers om deze keuze te maken.

De vakbonden zijn van mening dat de handelwijze van NS niet toelaatbaar is. NS dient als werkgever de cao NS correct na te leven. FNV en VVMC zijn van oordeel dat NS niet van haar werknemers mag verlangen eventuele aanspraken uit het Sociaal Plan (op voorhand) weg te contracteren, in de wetenschap dat pas in de toekomst duidelijkheid zal komen over de juiste uitleg van de bepalingen van het Sociaal Plan. Van NS mag tenminste worden verwacht dat zij met betrekking tot de onderwerpen waarover tussen cao partijen een uitleg geschil bestaat een voorbehoud opneemt op het finaal kwijtingsbeding in de vaststellingsovereenkomst.

In de dagvaarding vragen FNV en VVMC aan de rechter een gebod dat NS in alle door haar aan haar werknemers aan te bieden vaststellingsovereenkomsten in het kader van het Sociaal Plan een voorbehoud opneemt ten aanzien van de bepalingen waarover een uitleggeschil bestaat totdat de rechter in de aanhangige gerechtelijke procedure hierover een onherroepelijke uitspraak heeft gedaan dan wel deze procedure op een andere wijze onherroepelijk is beëindigd.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,369
Diesel2,098

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 16 mei t/m zondag 22 mei

Alle Rijverboden