Clicky


Inzet van drones voor nog veiliger haven- en industrieterrein Moerdijk

Inzet van drones voor nog veiliger haven- en industrieterrein Moerdijk
09-09-2021 14:00 | Haven Nieuws | auteur Redactie

MOERDIJK - De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) en het Havenbedrijf Moerdijk zetten samen met beveiligingsbedrijf Securitas een nieuwe, innovatieve stap op weg naar nog meer veiligheid. Vliegende drones gaan permanent allerlei veiligheidsaspecten monitoren. Daarmee is de volgende fase van het pilotproject drones van start gegaan. De pilot moet uitwijzen wat de inzet van drones kan betekenen voor de verdere verbetering en professionalisering van de beveiliging van het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Excelleren

Het droneproject past bij de ambitie van het Havenbedrijf Moerdijk om te excelleren in de beveiliging van het haven- en industrieterrein. Om daar te komen, zijn de afgelopen jaren al diverse projecten gerealiseerd en maatregelen getroffen waarin technologische innovaties in toenemende mate een prominente rol spelen. Met succes: naast het nieuwe netwerk van beveiligingscamera’s worden steeds meer ‘remote sensing’ middelen ingezet zoals sensoren in wegen, op spoorwegen en onder water. Met het gebruik van deze techniek is inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Het droneproject is een volgende stap om te ontdekken hoe beveiliging en monitoring op afstand kunnen bijdragen aan verdere verbeteringen.

Diverse voordelen

De inzet van drones biedt verschillende voordelen. Zo kan een drone in het geval van een inbraakalarm door middel van videobeelden de detectie, opsporing en aanhouding helpen vergemakkelijken. Bij een brand kan de drone de brandweer van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant van aanvullende informatie voorzien die van nut is voor de inzetstrategie. Drones kunnen ook de inspectie en het onderhoud van het terrein verder verbeteren. Zoals de infrastructuur (wegen, spoor, water), klimaat gerelateerde objecten en bedrijfsgebouwen en -goederen. Het inzetten van drones en hun daaraan gekoppelde sensoren zorgt voor betere en snelle informatie. Bovendien is er sprake van kostenbeheersing op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld door het voorkomen van incidenten en het tijdig ontdekken van noodzakelijk onderhoud aan bijvoorbeeld de infrastructuur. Ook zullen de kosten voor het onnodig uitrukken van beveiligers omlaag gaan.

Scope van het pilotproject

In het pilotproject is de scope gericht op de inzet van drones bij alarmverificatie, waarbij het in eerste instantie gaat om de opvolging van inbraakalarm. Daarbij wordt niet alleen de techniek van drones en de daaraan gekoppelde videocamera getest, maar wordt vooral ook gekeken hoe dit nieuwe middel kan worden verankerd in het totale beveiligingsconcept van het haven- en industrieterrein.

Ten slotte -dat is het eindelijke doel van de pilot- wordt onderzocht met welke informatie die de drone tijdens zijn vlucht ophaalt, de veiligheid van het terrein het meest is gediend. Het gaat om data waarmee het havenbedrijf optimaal kan sturen op de veiligheid van het haven- en industrieterrein.

Definitief besluit na drie pilotfases

Het droneproject omvat drie fases. Tijdens fase 1, in de afgelopen maanden, heeft een eerste algehele test plaatsgevonden van de functionaliteiten van de in te zetten drone. Hiervoor is een kleine en zeer lichte drone gebruikt, die handmatig werd bestuurd door een gecertificeerde piloot. In fase 2, die nu van start is gegaan, wordt geautomatiseerd gevlogen met manuele besturing door een gecertificeerde piloot als back-up. De drone gaat nu ook meer vlieguren maken en er wordt gewerkt met complexere scenario’s. In de volgende fase, fase 3, vliegt de drone volledig geautomatiseerd. Naar verwachting is de pilot over circa zes maanden afgerond. Dan neemt de SBIM, de opdrachtgever van het project, een definitief besluit over het vervolg.

Het droneproject voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en regelgeving. Zo zijn de dronepiloten gecertificeerd en wordt er gevlogen met een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verleende vergunning.

Met het droneproject zetten SBIM, Havenbedrijf Moerdijk en Securitas samen met de op Moerdijk gevestigde bedrijven een nieuwe, innovatieve stap op weg naar excellente veiligheid van het haven- en industrieterrein. SBIM, Havenbedrijf en Securitas investeren daarom gezamenlijk in dit project. Zij zijn ervan overtuigd dat het inzetten van drones bijdraagt aan optimale veiligheid op en rond het terrein. Permanente monitoring van de diverse veiligheidsaspecten biedt een unieke kans om duurzaam en proactief en daarmee nog beter de veiligheid van mensen, goederen en processen te waarborgen.

Foto's

  • J.Roeland
    Shell Moerdijk


Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 5 juni t/m zondag 11 juni

Alle Rijverboden

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,978
Diesel1,662

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions