Clicky

 
Transport Online - Straf voor weghouden kinderen van school

Straf voor weghouden kinderen van school

Straf voor weghouden kinderen van school
15-06-2021 11:33 | Binnenland | auteur Redactie

DEN BOSCH - Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft dinsdag een man veroordeeld tot een geldboete van 300 euro en een voorwaardelijke hechtenis van één week voor het overtreden van de Leerplichtwet. De man heeft zijn twee leerplichtige kinderen niet bij een basisschool ingeschreven.

De man heeft zijn dochter (geboren in 2010) en zijn zoon (geboren in 2012) niet ingeschreven bij een basisschool hoewel dit volgens de Leerplichtwet wel zou moeten. Als reden daarvoor geeft de man aan dat hij principiële bezwaren heeft tegen de wijze waarop nabijgelegen reformatorische scholen uitdrukking geven aan hun geloofsovertuiging. Volgens de man is de grondslag van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid onvoldoende terug te zien bij deze reformatorische scholen, en is het onderwijs daarom niet een volle weerspiegeling van de overtuigingen van hem en zijn echtgenote. 

De verdediging heeft namens de man een beroep gedaan op de vrijstellingsbepaling in de Leerplichtwet. De uitleg van deze bepaling raakt aan de vrijheid van godsdienst zoals bedoeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ouders kunnen vanwege hun geloofs- of levensovertuiging voor hun kinderen vrijstelling krijgen. Zij moeten dan aantonen dat in de regio geen scholen zijn die aansluiten bij hun geloofs- of levensovertuiging. Dit worden ook wel 'richtingbezwaren' genoemd. In deze zaak gaat het om de vraag of de ouders een geslaagd beroep kunnen doen op deze vrijstellingsbepaling in de Leerplichtwet vanwege een richtingbezwaar. 

Het hof is van oordeel dat de bezwaren van de man ten aanzien van de nabijgelegen scholen onvoldoende concreet en onvoldoende zwaarwegend zijn om zijn twee leerplichtige kinderen van school weg te mogen houden. Volgens het hof blijkt uit de verklaring van de man dat er wel degelijk een overlap is tussen zijn overtuigingen en die van de nabijgelegen reformatorische scholen. Bovendien staat het de man vrij om zijn kinderen elders in het land in te schrijven bij een school die wel voldoet aan zijn principes, of om zelf zo’n school op te richten, of anders zijn kinderen buiten schooltijd onderwijs te (laten) geven dat in overeenstemming is met zijn godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing. Dit alles heeft de man niet gedaan. 

Het hof vindt een geldboete van 600 euro hier eigenlijk passend en geboden, maar omdat de redelijke termijn in de behandeling van deze zaak is overschreden, legt het hof een lagere geldboete op, namelijk van 300 euro. Deze geldboete komt overeen met het onvoorwaardelijke deel van de geldboete die de kantonrechter in Breda in 2018 oplegde. Daarbij komt in hoger beroep nog een voorwaardelijk opgelegde hechtenis van één week.

 

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,962
Diesel1,582

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen