Transport Online - Onderzoek naar circulaire havens en bedrijventerreinen in regio Zwolle

Onderzoek naar circulaire havens en bedrijventerreinen in regio Zwolle

Onderzoek naar circulaire havens en bedrijventerreinen in regio Zwolle
09-06-2021 13:56 | Haven Nieuws | auteur Redactie

ZWOLLE - Het consortium STEC-New Economy-Defacto-Panteia onderzoekt dit jaar de kansen en bedreigingen en de potentie van een duurzame havenontwikkeling in Kampen (Melmerpolder) en Meppel (Oevers S) en het logistieke bedrijventerrein nabij Zwolle (Hessenpoort)

Opdrachtgevers van het onderzoek zijn de gemeenten Zwolle, Meppel en Kampen, Port of Zwolle en Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). Zij doen dat in samenwerking met provincies Overijssel en Drenthe. De samenwerkende partners onderzoeken of Port of Zwolle het antwoord kan bieden op actuele vragen rond klimaatadaptatie, energietransitie, grondstoffenschaarste en stikstofproblematiek. “Wij staan voor complexe uitdagingen voor duurzame ontwikkelingen rond wonen, werken en leefbaarheid. Dit onderzoek geeft ons de handvatten voor toekomstige ontwikkelingen”, zegt de Kamper wethouder Geert Meijering.

Port of Zwolle

Het onderzoek gebeurt binnen project ‘Port of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid’. Dat is een belangrijk onderdeel van de Regio Deal Regio Zwolle. Rijk en regio investeren in totaal ruim 80 miljoen euro voor het versterken van deze sociaal-sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Managing director Jeroen van den Ende van Port of Zwolle is blij met de aandacht voor havenontwikkeling. “Havens zijn de continue, drijvende kracht voor de regionale economie die in hoog- en laagtij van de economie van vitaal belang zijn.”

Economie van de toekomst

Het consortium onderzoekt of de locaties geschikt zijn voor de economie van de toekomst. Ze moeten plek bieden aan circulair werkende bedrijven. “Dat vraagt een nieuw soort infrastructuur. Vervoer gaat bijvoorbeeld steeds meer over water en over spoor. Ook moet duidelijk worden of deze locaties bruikbaar zijn voor waterstofopwekking en grootschalige opwekking van zon- en windenergie. Dat zou een oplossing zijn voor het regionale energienetwerk”, legt projectleider Fred Pals uit.

Breed consortium

De samenwerkende partijen investeren veel tijd in het verkennen van kansen en bedreigingen. Dat gebeurt op een breed terrein. “Wij zijn vereerd dat we onze kennis en kunde in een uniek samenwerkingsverband mogen inzetten”, zegt Evert-Jan de Kort, senior partner STEC groep. Dat bracht - in antwoord op de inspirerende uitvraag - bedrijven en organisaties bij elkaar met kennis van uiteenlopende thema’s zoals economie, circulariteit, energie, transport en klimaat. Zij nemen betrokken partijen zoals overheden en ondernemers uitgebreid mee in het proces. Uiteindelijk moeten colleges en gemeenteraden op basis van het onderzoek besluiten kunnen nemen over de toekomstige ontwikkelrichting gericht op het stimuleren van de Brede Welvaart in de regio.

Kabinetsaanbod Regio Zwolle

Het onderzoek is ook onderdeel van het aanbod van de regio Zwolle aan het nieuwe kabinet. Centraal staat het verder vormgeven van de regionale crisis- en herstelaanpak. Ook daarvoor is een nieuwe economie een belangrijke voorwaarde. Regio Zwolle werkt momenteel aan een investeringsagenda. Grote investeringsprojecten zijn Spoorzone Regio Zwolle (170 miljoen euro) en Port of Zwolle (260 miljoen euro). De regio vraagt het Rijk om daarin mee te investeren.

Met de Regio Deal Regio Zwolle zegt de landelijke overheid al 22,5 miljoen euro toe. “Het Rijk beschouwt dit als een voorbeeldproject en kijkt met belangstelling naar de resultaten. Juist omdat het antwoorden zoekt op vragen die overal in Nederland spelen”, zegt Fred Pals.

Port of Zwolle, het gezamenlijk havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel, is een veelzijdige en multifunctionele haven. Als de diepst in het binnenland gelegen zeehaven heeft Port of Zwolle goede, multimodale verbindingen naar de Nederlandse, Belgische en Duitse mainports en een groot achterland. Port of Zwolle ontwikkelt zich als een internationale logistieke hub met de bijzondere signatuur van circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,902
Diesel1,549

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions