Transport Online - Provincie keek te weinig naar specifieke situatie bij uitbreiding van Reusels varkensbedrijf

Provincie keek te weinig naar specifieke situatie bij uitbreiding van Reusels varkensbedrijf

Provincie keek te weinig naar specifieke situatie bij uitbreiding van Reusels varkensbedrijf
09-04-2021 14:56 | Binnenland | auteur Redactie

DEN BOSCH - Bij het verlenen van een vergunning voor de bouw van een nieuwe varkensstal in Reusel, mocht de provincie niet zonder meer afgaan op de emissiefactoren voor luchtwassers in de Regeling ammoniak en veehouderij. De provincie had moeten kijken of de luchtwasser in deze stal de beloofde prestaties kan waarmaken. Dat oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. De rechter biedt de mogelijkheid om de situatie te herstellen.

Het varkensbedrijf uit Reusel kreeg van de provincie Noord-Brabant een vergunning voor de sloop van een aantal oude stallen. Hiervoor komt een nieuwe stal met meer dieren in de plaats. De luchtfilters (biologische combiluchtwassers) van de gesloopte stallen worden aangesloten op de nieuwe stal. Daardoor zou het bedrijf een lagere ammoniakuitstoot hebben en zou er minder stikstof op het nabijgelegen Natura 2000-gebied terechtkomen.

De provincie gaf voor het bouwen van de nieuwe stal een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af vanwege de ligging in de buurt van het Natura 2000-gebied. De provincie ging hierbij uit van de emissiefactor voor de luchtwasser in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Op basis van deze factor zou de ammoniakuitstoot van de stal lager moeten zijn dan voorheen.

Een aantal stichtingen en milieubedrijven is het niet eens met het verlenen van de vergunning. Volgens deze eisers mocht de provincie bij haar besluit niet zomaar uitgaan van de emissiefactoren die in de Rav staan. Zij halen daarbij rapporten aan die ook in diverse andere rechtszaken zijn gebruikt. Zij hebben berekend dat, als de luchtwasser meer ammoniak doorlaat dan de Rav belooft, geen sprake is van een daling van de ammoniakuitstoot maar van een toename daarvan en daarmee ook  van een toename van stikstof op het nabijgelegen Natura 2000-gebied.

Volgens de rechtbank blijkt uit die rapporten niet dat de emissiefactoren in de Rav voor luchtwassystemen in zijn algemeenheid onjuist zijn. De rechtbank vraagt zich wel af of een biologische combiluchtwasser (luchtfilter) in iedere stal op dezelfde manier functioneert.

De werkelijke prestaties van een biologische combiluchtwasser hangen af van het ontwerp, het onderhoud en het gebruik ervan binnen een bedrijf. De provincie had zelf naar het ontwerp moeten kijken van het systeem in deze stal en naar de mogelijke invloed van het gebruik en het onderhoud van de luchtwasser. Dat heeft de provincie niet gedaan en daardoor staat onvoldoende vast dat er inderdaad geen sprake is van een toename van de ammoniakuitstoot.

De eerder verleende vvgb voldoet dus niet. De rechtbank geeft wel de mogelijkheid om dit gebrek te herstellen. Zij reikt hier meerdere oplossingsrichtingen voor aan, zoals het verbinden van een grenswaarde voor ammoniakuitstoot in een nieuwe vergunning en een monitoringsplicht om te controleren of het luchtwassysteem goed wordt gebruikt en onderhouden.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

De rijverboden voor deze week: maandag 10 mei t/m zondag 16 mei

Alle Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,900
Diesel1,524

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen