Clicky

 Geen transportvergunning door negatief Bibob-advies

Geen transportvergunning door negatief Bibob-advies
23-03-2021 17:02 | Juridische Column | auteur Redactie

Onlangs kwam een transportbedrijf in opspraak omdat het in verband werd gebracht met smokkel van ruim 400 kilogram harddrugs. De kans is groot dat het transportbedrijf daardoor zijn transportvergunning zal kwijtraken. In onze praktijk zien wij de laatste tijd vaker dat, wegens het vermoeden van strafbare feiten, transportvergunningen worden ingetrokken. Welke wet- en regelgeving ligt aan deze trend ten grondslag?

Eurovergunning

Om een transportbedrijf te kunnen runnen, heeft een ondernemer een transportvergunning, een zogenaamde Eurovergunning, nodig. De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is in Nederland het orgaan dat deze vergunning verstrekt.

Bij een aanvraag om een Eurovergunning toetst de NIWO een aantal criteria:

  1. Vakbekwaamheid: De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma ‘Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg’.
  2. Kredietwaardigheid: Een transportbedrijf is kredietwaardig als het over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. Het bedrijf moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als het één voertuig inzet, plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat wordt ingezet.
  3. Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid van een transportbedrijf wordt aangetoond met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor Natuurlijke Personen (NP) en/of Rechtspersonen (RP). Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. De VOG mag maximaal twee maanden oud zijn, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO.
  4. Reële vestiging: Het transportbedrijf moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Dit betekent dat er sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging. Zodra de Eurovergunning is verleend, moet het bedrijf over minimaal één voertuig beschikken.

U kunt deze criteria nalezen op de site van de NIWO.

Ook al voldoet een bedrijf aan alle vier criteria, de NIWO gaat altijd(?) na of de Eurovergunning wel verleend kan worden. Als de NIWO indicaties heeft dat de transportvergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt, zal de vergunning niet worden verleend of zal de vergunning worden ingetrokken. Maar hoe komt de NIWO tot de conclusie dat misbruik van de vergunning op de loer ligt?

Bibob-advies/integriteitsbeoordeling

De NIWO kan een Eurovergunning weigeren of intrekken op basis van een advies van het zogenaamde Landelijk Bureau Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). In het Bibob-advies staat of en in welke mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO vraagt alleen een Bibob-advies aan als daar aanleiding toe is. Wanneer er sprake is van indicaties van misbruik, is vastgelegd in de Beleidsregel Bibob.

Om een advies te kunnen opstellen, heeft het Landelijk Bureau Bibob (LBB) toegang tot zeer uiteenlopende bronnen. Zo kunnen over medewerkers bij een transportbedrijf, politiegegevens worden opgevraagd op basis van artikel 4.3, eerste lid onder l, Besluit politiegegevens.

Het is trouwens niet zo dat het LBB zich alleen richt op strafbare feiten waarvoor de pleger is veroordeeld. Ook vermoedens van het plegen van strafbare feiten speelt voor het LBB een rol bij de vraag of misbruik van de Eurovergunning op de loer ligt. Dat gaat dus vrij ver. Een niet-veroordeelde medewerker wordt dus geacht onschuldig te zijn totdat het tegendeel is bewezen; door de NIWO kan hij echter worden gestraft doordat de Eurovergunning wordt ingetrokken.

Wij zien een trend waarbij de NIWO steeds vaker aan de bel trekt en een advies inwint bij het LBB. Niet alleen bij de aanvraag van een vergunning spelen vermoedens van strafbare feiten een rol, maar ook als de vergunning reeds is verleend. De NIWO schroomt niet om transportbedrijven die al jaren in het bezit zijn van een Eurovergunning, nog eens onder de loep te nemen en aan een integriteitsonderzoek te onderwerpen. De NIWO mag dat op elk gewenst moment doen.

De meeste transportbedrijven hebben gelukkig geen ervaring met een Bibob-onderzoek. Echter, als een bedrijf onverhoopt wordt geconfronteerd met een dergelijk onderzoek, is dat niet niets. Tijdens een Bibob-onderzoek wordt niet alleen het bedrijf, maar ook degenen die daarmee in zakelijk samenwerkingsverband staan, uitgebreid onderzocht.

Wat kunt u doen bij weigering of intrekking van uw Eurovergunning?

Het is niet ondenkbaar dat aan een weigering of intrekking van uw Eurovergunning een onjuist Bibob-advies ten grondslag ligt. Helaas zien wij vaak genoeg dat een Bibob-advies feitelijke onjuistheden bevat of een bepaalde verklaring in een verkeerde context is geplaatst. Ook is het raadzaam om in geval van een (op handen zijnde) strafrechtelijke vrijspraak het Bibob-advies aan te vechten. De bedrijfsvoering van de onderneming staat immers op het spel.

Bezwaar tegen een weigerings- of intrekkingsbesluit

Tegen een weigerings- of intrekkingsbesluit van de NIWO kunt u bezwaar aantekenen. U heeft daar geen advocaat voor nodig, echter, het kan wel nuttig zijn om in ieder geval ter advisering een advocaat of jurist te raadplegen. Uiteraard staan wij u graag te woord indien u vragen heeft.

Bij vragen over bovenstaande of voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Janina Hamann, advocaat Bestuursrecht bij Delissen Martens Advocaten.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Foto's

Stuur uw foto's naar onze redactie, dan plaatsen wij deze voor u.

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,076
Diesel1,896

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Logistieke Marktplaats
meer logistieke marktplaats