Clicky

 
Transport Online - Bijna drie procent groei voor haven van Zeebrugge in 2020

Bijna drie procent groei voor haven van Zeebrugge in 2020

Bijna drie procent groei voor haven van Zeebrugge in 2020
18-01-2021 10:42 | Buitenland | auteur Redactie

ZEEBRUGGE - De haven van Zeebrugge noteerde een groei van bijna drie procent in 2020, ondanks de uitdagingen die het afgelopen jaar met zich meebracht. Na de sterke groei in 2018 en 2019, werd bij de start van het nieuwe jaar stil gehoopt dat 2020 een absoluut recordjaar zou worden. De wereldwijde Covid-19 crisis heeft daar anders over beslist. Het havenbestuur is echter heel tevreden een positief cijfer te kunnen voorleggen en trots op de prestaties die het voorbije jaar door de havengemeenschap werden geleverd. In uiterst moeilijke tijden heeft Zeebrugge meer dan standgehouden.  

In 2020 waren twee thema’s allesoverheersend: Covid-19 en Brexit. Beide thema’s zorgden elk op een verschillende manier voor uitdagingen. Die uitdagingen brachten een ongeziene inzet en een groot aanpassingsvermogen van de haven en de havengemeenschap teweeg.  

De haven en de havenbedrijven hebben op elk moment tijdens de Covid-19 crisis 100 procent operationaliteit weten te garanderen. En ook in de aanloop naar Brexit,  is er hard samengewerkt om met z’n allen klaar te zijn voor de nieuwe manier van handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Er werden in de laatste maanden van het jaar enorme inspanningen geleverd: RX/SeaPort lanceerde de ene tool na de andere (een Green Light Check, een connectie met FAVV en het Britse Maritime Cargo Processing systeem, de Green Lanes).

Na de eerste twee weken wordt het platform positief geëvalueerd. Na een aantal beginnersfouten bij de aanvang ligt het aantal berichten en aangiften in de lijn van de verwachting. Reeds 60 procent van de aangemaakte accounts zijn reeds in gebruik. Verder werd er ter voorbereiding van Brexit door de havenkapiteinsdienst in samenwerking met verschillende autoriteiten een havencirculatieplan opgesteld, werden er noodplanningen opgemaakt en werd er volop gecommuniceerd en actief geïnformeerd.  

Veiligheid wordt hoog in het vaandel gedragen in de haven. Helaas waren er het afgelopen jaar een aantal ongelukken in de haven te betreuren, zowel op de openbare wegen in het havengebied als op de terminals. Mensenlevens die verloren gaan in onze haven, dat treft ons diep. Graag willen wij hier dan ook ons medeleven nogmaals betuigen aan de familieleden van deze slachtoffers. We willen onze inspanningen om de veiligheid overal te optimaliseren nog versterken, in samenwerking met partners in de haven.  

Transmigratie is een problematiek waar de haven- en leefgemeenschap blijvend mee wordt geconfronteerd. Ruim twee derden van de transmigranten worden aangetroffen in ladingeenheden die aangevoerd worden vanuit het hinterland. Dit wijst erop dat een gebiedsoverschrijdende aanpak noodzakelijk is en ook dit zal een aandachtspunt zijn voor toekomstige maatregelen. In 2020 werden opnieuw substantiële investeringen in een verbeterde beveiliging door de havengemeenschap gedaan. Voor 2021 staan er meerdere projecten op stapel om het beveiligingsniveau van de haven verder te verhogen. Zo zullen er in en rond het havengebied op 34 locaties ANPR-camera’s worden geïnstalleerd in samenwerking met verschillende partners met co-financiering uit het Internal Security Fund (ISF) van de Europese Unie. Verder worden infrastructurele maatregelen genomen op bepaalde spoorzones. 

Ook in dit uitzonderlijke jaar gaven de mensen in de Zeebrugse haven elke dag het beste van zichzelf. Er werd hard gewerkt aan de verdere uitbouw van de haven, het aantrekken van nieuwe trafieken en de vele projecten die de toekomst van de haven verzekeren. Een overzicht. 

Groei van het dienstenaanbod 

CLdN versterkte het roro-netwerk rond Zeebrugge op verschillende manieren. Er werd een aanloop in Zeebrugge toegevoegd aan de dienst tussen Leixões en Rotterdam, waardoor vanuit Zeebrugge ladingen naar Esbjerg en Göteborg verscheept worden. Het aanbod Ierse bestemmingen werd verhoogd door de sailings op de haven van Dublin van twee naar drie op te trekken en door een verbinding met de haven van Cork te introduceren. Door het grote succes van die laatste verbinding, werd op het einde van het jaar ook hier een capaciteitsverhoging doorgevoerd. In het kader van de Brexit zijn rechtstreekse verbindingen op Ierland een absolute meerwaarde. De schepen op de Dublin dienst worden niet voor niets ‘Brexit busters’ genoemd. Voor er sprake was van Brexit, ging 80 procent van de Ierse ladingen van en naar de Europese Unie via het Verenigd Koninkrijk. Na Brexit is het vermijden van die zogenaamde UK-landbrug bijna een noodzaak. Voor Zeebrugge, een haven met een uitgebreid aanbod aan rechtstreekse Ierse bestemmingen én specialist in het verschepen van onbegeleide vracht, biedt de Brexit ook commerciële kansen.  

Op de route tussen Zeebrugge en Santander verhoogde CLdN de capaciteit door het inzetten van de schepen Valentine en Celandine, wat resulteerde in een verhoging van bijna 40 procent van de capaciteit. De dienst startte in 2016 met 1 round trip per week en biedt nu reeds 3 maal per week een afvaart.   

De Chinese groep voor autoproductie en -logistiek SAIC Anji Logistics bracht in oktober voor het eerst een schip met bijna 1.800 wagens van het elektrisch merk MG naar Zeebrugge. De constructeur SAIC wil naar eigen zeggen over vijf jaar in Europa jaarlijks 100.000 wagens verhandelen. Deze elektrische wagens worden behandeld op de terminal van Wallenius Wilhelmsen Solutions.  

In juni kwamen de eerste elektrische Polestar wagens van Volvo aan in Zeebrugge. De exclusiviteit voor aanvoer naar de Europese markt werd toegewezen aan Wallenius Wilhelmsen Solutions. Doorslaggevend was de centrale ligging van Zeebrugge voor de distributie in Europa. Wallenius Wilhelmsen staat niet alleen in voor het transport per schip vanuit China maar levert op de terminal ook diensten met toegevoegde waarde. 

De rederij Containerships wijzigde de rotatie van de BALT2 Service, waardoor er een verbinding werd gemaakt tussen Zeebrugge en het Litouwse Klaipeda. Op de BALT2 Service brengen de lng-aangedreven schepen van de Duitse rederij onder meer een belangrijk volume gezaagd hout uit Finland naar onze haven. De schepen van Containerships worden behandeld aan de terminal van CSP Zeebrugge aan het Albert II-dok in de westelijke voorhaven. 

Nieuws van een heel andere aard was de aankondiging dat de P&O Ferries ropax-dienst Zeebrugge-Hull eind 2020 zou stopgezet worden. De lift-on/lift-off (lolo) vrachtdiensten van P&O Ferries in Zeebrugge blijven ongewijzigd, maar het reeds kleine aanbod begeleide vracht in Zeebrugge is door de stopzetting verdwenen. Dat is voor een aantal havenklanten een streep door de rekening. Als havenbestuur onderzoeken we hoe we onze klanten het beste helpen en bekijken we alternatieven.  

Inzetten van nieuwe Spoorverbindingen 

Zeebrugge heeft een sterke spoorambitie. Onze haven bevindt zich op een strategische plaats in Europa. Vanuit Zeebrugge moeten goederen hun weg vinden naar het Europese hinterland en via belangrijke spoorknooppunten tot alle uithoeken van het continent.   

Lineas verdubbelde het afgelopen jaar het aantal containertreinen tussen onze haven en de haven van Antwerpen. Sinds begin 2018 rijdt een dagelijkse connectie tussen Zeebrugge en de Antwerpen Noord Main Hub van Lineas. Daar sluiten de ladingen aan op het Green Xpress Network richting het Europese hinterland. De connectie kende vanaf mei 2019 een flinke boost met de start van de deepsea-containeraanlopen bij CSP Zeebrugge. Voor de aan- en afvoer van ladingen wordt door de terminal sterk ingezet op het spoor. 

Lineas maakte ook deel uit van een nieuw project in onze haven, waarbij LNG (vloeibaar aardgas) voor het eerst ook op het spoor werd gezet. Het Nederlandse Prima LNG verdeelt aardgas vanuit importhavens naar installaties op het Europese continent. Voor dit project, een uitbreiding van hun logistieke keten, bundelde gasimporteur Fluxys LNG de krachten met zowel Lineas als de containerterminal CSP Zeebrugge en de lokale transporteur Macotruck. 

Spooroperator Lineas startte ook een nieuwe wekelijkse spoorverbinding tussen de terminal 3MCT van Vlaeynatie in het Nederlandse Westdorpe (North Sea Port) en de CSP Terminal Zeebrugge. 

C.Ro Ports optimaliseerde de spoorcapaciteit op de terminal aan het Albert II-dok. 

Het Antwerpse chemiebedrijf Evonik startte in mei met een spoorverbinding naar Zeebrugge om exportcontainers voor het Verre Oosten via de bestaande verbindingen van de Ocean Alliance op de CSP Zeebrugge terminal te verschepen.  

Spooroperator Hupac startte eind september met een nieuwe verbinding tussen het Noord-Italiaanse Novara en het Zuid-Italiaanse Bari, driemaal per week. De verbinding tussen Zeebrugge en Novara telt ondertussen al negen round trips per week. Gezien het grote succes van die verbinding werd de frequentie al meerdere keren opgetrokken. Het hele traject, van Zeebrugge tot Bari, is geschikt voor P400-megatrailers. 

Het is de ambitie van het havenbestuur en de terminals om het spooraandeel in de komende jaren nog aanzienlijk te vergroten. We gaan inzetten op innovatieve systemen om dat te realiseren. We willen de markt verbreden en het spoor als oplossing bieden niet alleen voor containers en nieuwe wagens, maar ook trailers en projectladingen.  

Estuaire vaart groeit, binnenvaart daalt 

Bij PortConnect nv werd in 2020 een sterke groei gerealiseerd. Dankzij die groei (+10,3 procent) en het totaal behandeld volume van 125.000 TEU, zal Port Connect dit voorjaar een extra estuair schip inzetten.  

De estuaire vaart, met 4,2  procent gestegen in 2020 (totaal tonnage: 2.322.500), is essentieel om tot een meer duurzame modal split te komen. Het KB Estuaire vaart laat toe dat versterkte binnenschepen (estuaire schepen) het traject tussen Zeebrugge en de monding van de Westerschelde afleggen om via de Westerschelde het hinterland per binnenschip te bereiken. Die estuaire schepen zijn duurder dan de conventionele binnenschepen.  

Er wordt op dit moment onder andere door De Vlaamse Waterweg naar innovatieve oplossingen gezocht om de estuaire vaart te stimuleren. Het gaat om onderzoek naar autonome/onbemande binnenvaart en het ontwikkelen van estuaire duwbakken om snelle capaciteitsverhoging te realiseren. Dit was één van de onderwerpen die werden besproken tijdens een bezoek van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters aan Zeebrugge afgelopen zomer. Zij beloofde mee haar schouders te zetten onder het verder stimuleren van de estuaire vaart.  

Betere binnenvaartontsluiting voor de haven van Zeebrugge blijft eveneens essentieel. Innovatieve infrastructuur en toepassingen (zoals onbemande binnenvaart) kunnen hier soelaas bieden met positieve effecten voor de hele regio. Op vandaag is de haven van Zeebrugge onvoldoende aangesloten op het Europees binnenvaartnetwerk. Het havenbestuur wil een volwaardige verbinding op het Seine-Schelde netwerk, via aanpassingen aan de Ringvaart of andere alternatieven. Het totaal tonnage in de haven van Zeebrugge wat betreft binnenvaart was in 2020 966.213 ton (-11,1 procent). 

Opvallende calls 

Op zondag 4 oktober verwelkomde Port of Zeebrugge mv Flandria Seaways van DFDS op haar maiden trip in de dienst tussen Zeebrugge en Göteborg. Met een lengte van 237,4 meter en een capaciteit van 6.700 lijnmeter, kan het schip 450 trailers vervoeren. De schepen op deze dienst worden behandeld aan het Wielingendok op de PSA-terminal. Dit dok werd voor de aankomst van het schip aangepast en de aanlegsteiger werd 40 meter verlengd. 

Aan de Fluxysterminal in de voorhaven liep begin december voor het eerst de gloednieuwe tanker ‘LNG Megrez’ aan. Dat is het vierde en laatste schip van een reeks die door MOL en COSCO gebouwd werd voor transport van aardgas uit het Russische Yamal via Zeebrugge. 

Verdubbeling van de infrastructuurwerken 

MBZ bouwt letterlijk aan de toekomst. In 2020 heeft het havenbestuur dubbel zoveel besteed aan infrastructuurwerken dan in 2019. 

In 2020 werd door MBZ en aannemer Artes de 300 meter kaaimuur aan de noordzijde van het Albert II-dok in de voorhaven helemaal afgewerkt. C.Ro Ports zal nu de afwerking van de terreinen aan de kaaimuur voorzien. De baggerwerken aan de 300 meter kaaimuur gerealiseerd in 2020, werden ook uitgevoerd. 

In 2020 werd er gestart aan de bouw van een definitieve brug over het Verbindingsdok. De beweegbare ‘Verbindingsbrug’ maakt deel uit van een totaalproject dat ook een nieuwe weg doorheen de westelijke achterhaven voorziet, ook voor fietsgebruikers. De rijweg en het bijhorend fietspad zullen samen met de nieuwe brug een verbinding maken tussen de achterhaven en de voorhaven. Zo zal zowel havenverkeer als fietsverkeer vlotter en veiliger in de haven circuleren. Aansluitend zal gestart worden aan een nieuwe kaaimuur van 400 meter aan de zuidzijde van het Verbindingsdok. 

Er werd verder gewerkt aan de verbreding en de verdieping van het Boudewijnkanaal door aannemer Artes Depret. De werken omvatten de realisatie van een diepwaterkade en een kaaimuur die deel zal uitmaken van het tijdelijk bouwdok voor 8 tunnelelementen die samen de nieuwe Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding in Antwerpen zullen vormen.  

Er werd gestart met de renovatie van sluisdeur 1 (landzijde) van de Pierre Vandammesluis. Dit maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de belangrijkste toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. Sluisdeur 1 is de vierde deur die deze grondige renovatie krijgt.  

Aan het Zuidelijk Kanaaldok in de achterhaven van Zeebrugge werd verder gewerkt aan 1.071 m nieuwe kaaimuur aan de westzijde van het Zuidelijk Kanaaldok. Deze kaaimuur is het laatste ontbrekende stuk kade die de verbinding maakt tussen de Bastenakenkade en de retourkaai aan het dokuiteinde, waar International Car Operators Zeebrugge (ICO) de goederenbehandeling uitvoert. MBZ werkt samen met BESIX voor de realisatie van dit project. 

In het Wielingendok werd de bestaande steiger met 40 meter verlengd zodat PSA Zeebrugge de nieuwe roro-schepen van DFDS, Hollandia Seaways en Flandria Seaways, vlot kan behandelen. Dit zijn momenteel de langste roro-schepen in de vaart.  

In 2021 zal verder gewerkt worden aan de lopende trajecten in het kader van het complex project Nieuwe Zeesluis Zeebrugge. Als havenbestuur wensen we snel vooruit te gaan met het dossier, in het belang van alle betrokkenen. 

Innovatie 

Port of Zeebrugge investeerde in 2019 in een supersnel kritisch communicatienetwerk in de voorhaven van Zeebrugge. 5G is dé sleuteltechnologie die vooral in de industrie een wereldwijde revolutie zal teweegbrengen. Het 5G-netwerk in Zeebrugge is sinds eind 2020 ook operationeel in de achterhaven. Daarmee is de hele oppervlakte van het havengebied voorzien van 5G. 5G is een belangrijke troef voor innovatie en automatisering in en rond de haven. Het versterkt de concurrentiële positie van Zeebrugge, zowel voor onze privébedrijven, als voor de betrokken overheden, belangenverenigingen en andere instanties. 

De haven van Zeebrugge legde het afgelopen jaar een sterke basis om zich verder te ontwikkelen als Drone Port. Het havenbestuur wil optreden als facilitator van drone gerelateerde activiteiten in nauwe samenwerking met structurele kennispartners. Een pilootproject met een safety drone zit reeds in de opstartfase. Andere toepassingen zoals inspectie, controle, detectie, safety/security worden samen met de private bedrijven onderzocht en ontwikkeld. 

Op de zesde verdieping van het Pierre Vandammehuis werd eind 2020 de laatste hand gelegd aan het nieuwe havencoördinatiecentrum. In de loop van 2021 zal deze locatie de centralisatie van verschillende diensten (Port Control, Sluismeesters, Kaaimeester, Kaaiplanner, P1, Loodsencoördinator) betekenen. Deze verschillende nautische operationele functies worden samengebracht op 1 gemeenschappelijke werkvloer met het oog op een beter en veiliger beheer van de nautische keten. 

Clean Port 

De haven van Zeebrugge is een logistiek niet-industrieel kruispunt voor Europese en intercontinentale ladingen. We zetten onze inspanningen om een Clean Port te zijn en te blijven onverminderd voort. We zetten steeds in op duurzaamheid in de ruimst mogelijke zin.  

Het is onze stellige ambitie om een pioniersrol te spelen in de energietransitie, waarbij steeds meer hernieuwbare energie wordt aangewend. In 2020 werd aangekondigd dat  Eoly (deel van Colruyt Group), Parkwind en Fluxys in Zeebrugge een installatie willen bouwen om op industriële schaal hernieuwbare elektriciteit om te zetten in groene waterstof. Het project genaamd ‘Hyoffwind’ zal de verduurzaming van het energielandschap in België sterk veranderen.  

Zeebrugge maakte verder werk van haar windmolenparken in het havengebied. Nadat er in 2019 ter hoogte van Bridgestone en de A11 twee nieuwe windmolens werden geplaatst, kwam er in 2020 ook bij Pepsico en op de site van de Zeebrugse Visveiling telkens 1 windturbine. Op heden zijn er in totaal 50 windturbines in het havengebied. De totale capaciteit in het Zeebrugse havengebied is 130 MW, gelijk aan de bevoorrading van 90.000 gezinnen. 

International Car Operators (ICO) in Zeebrugge, een belangrijke draaischijf voor roll-on/roll-off goederenbehandeling voor wereldwijde bestemmingen, voert op indrukwekkende manier zijn energietransitie uit. In samenwerking met ENGIE en Port of Zeebrugge is de terminal de locatie voor het grootste onshore windpark in Vlaanderen op 1 industriële site met een totaal vermogen van 44 MW. In 2020 arriveerden alle onderdelen voor de 11 windturbines die in het najaar op de terminal aan het Zuidelijke Insteekdok werden gebouwd. Intussen is het windpark operationeel en wordt het benut door de lokale gemeenschap, door ICO zelf en door aangemeerde schepen.  

Op donderdag 17 september 2020 ondertekenden MBZ en Boluda Towage Europe de vernieuwing van het bestaande partnership voor de duur van vijf jaar en verlengbaar voor een éénmalige periode van drie jaar. De focus van de samenwerking tussen MBZ en Boluda Towage Europe ligt op efficiënte, vlotte en veilige scheepvaart, waarbij eveneens sterk wordt ingezet op duurzaamheid. De overeenkomst houdt o.a. in dat de vloot in Zeebrugge zal bestaan uit acht krachtige sleepboten, allemaal gecertificeerd volgens de hoogste brandblusvereisten. Zeebrugge legt daarmee de eisen op de sleepbotenvloot qua duurzaamheid het hoogst van alle Europese havens. Op zaterdag 5 december 2020 arriveerden de nieuwe Damen sleepboten VB Bolero en VB Rumba in Zeebrugge. De ‘VB Bolero’ en ‘VB Rumba’ zijn zeer wendbaar en zeer goed presterende schepen met een modern ontwerp. De twee ASD-sleepboten van 85 ton bollard pull zijn gebouwd bij Damen Song Cam Shipyard in Vietnam en voldoen beiden aan de meest recente IMO Tier III-emissienormen. 

Walstroom voor sleepboten wordt verder uitgebreid zodat alle slepers die niet met een opdracht bezig zijn, kunnen aangekoppeld worden. 

Zeebrugge: vooruitzichten 2021 

De LNG-volumes stuwen reeds enkele jaren het totaal behandeld volume lading in de haven van Zeebrugge fors vooruit. Dat heeft veel te maken met het afgesloten contract tussen Fluxys en Yamal LNG dat in de loop van 2020 op kruissnelheid kwam. Ook in 2021 verwachten we een verdere stijging van deze volumes.  

De containerterminal CSP Zeebrugge heeft de laatste 3 jaar een toename van 20 procent in de deepsea trafieken. Ook in 2021 verwachten we opnieuw een voortzetting van de groei.  

Als grootste autohaven van de wereld, is de economische evolutie in de automotive sector in 2021 een belangrijke factor. De eerste en tweede pandemiegolf heeft de sector hard getroffen. In de periode tussen die twee golven kwamen de volumes wel snel terug op gang. We hopen dat dit in 2021 ook zo zal zijn en we een gestaag herstel te zien krijgen. De invloed van de Brexit op de autotrafieken in Zeebrugge, is ook behoorlijk onvoorspelbaar. De toegevoegde waarde activiteiten in onze haven plaatsten ons op de nummer 1 van autohavens in de wereld. We zullen ons inzetten om de behandeling van nieuwe wagens gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk blijvend te verankeren in onze haven.  

CEO Port of Zeebrugge, Tom Hautekiet: "We horen het overal, 2021 wordt een overgangsjaar. Dat zal in de haven van Zeebrugge niet anders zijn. De Brexit heeft de eerste twee werkweken van het jaar nog geen al te grote problemen opgeleverd. We hopen dat alle partijen ook klaar zullen zijn wanneer de trafieken echt op volle toeren komen. Zeebrugge blijft een absolute expertisehaven voor lading van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dat zal in dit nieuwe hoofdstuk ook zo blijven."

"Ook wat betreft de impact van de coronacrisis kijken we aan tegen een overgangsjaar. Als we het virus dankzij de vaccins écht kunnen bedwingen, is een sterke relance binnen handbereik. Voor vele kleine en grote bedrijven heeft de crisis er echter stevig ingehakt. Het zal tijd vragen om onze economie weer helemaal op snelheid te krijgen. Als havenbestuur zijn we dankbaar voor de goede samenwerking tussen alle havenspelers. Als we zo verder doen, zullen we de nasleep van de crisis zeker ook aankunnen. Op ruim economisch vlak kijken we uit naar de verdere uitrol en concretisering van het Belgische en het Vlaamse relanceplan en het invullen van onze rol als belangrijke facilitator in deze plannen. Het is onze ambitie om in het kader van dat relanceplan vooral te focussen op projecten die vooruitstrevend zijn in innovatie en duurzaamheid, zoals ook de Europese Unie, België en Vlaanderen in het vooruitzicht stellen."

"Met alle lopende – ook wel sterk uiteenlopende – projecten in en rond onze haven kijken we alvast uit naar een jaar vol nieuwe uitdagingen. Het zal mijn eerste volle jaar zijn als CEO van het havenbestuur MBZ. Ik ben heel blij dat ik in zo’n boeiende omgeving ben terechtgekomen. Laat 2021 maar komen." 

Investeringen in de haven 

Op 1 januari 2020 nam de COSCO-holding de concessie over van Verbrugge Terminals Zeebrugge aan het Albert II-dok in de voorhaven van Zeebrugge. Die site paalt aan de containerterminal CSP Zeebrugge. In de overname zitten onder meer twee loodsen van elk 20.000 m². COSCO zal via deze loodsen de activiteiten met toegevoegde waarde gevoelig kunnen uitbreiden. Het is de bedoeling om met deze dienstverlening extra containertrafiek aan de terminal CSP Zeebrugge te binden.  

Nadat het project een bouwvergunning heeft ontvangen het afgelopen jaar, kijkt het havenbestuur uit naar de start van de bouw van het Lingang Overseas Industrial Park.  

Door een sterke groei investeerde NDQ Zeebrugge in bijkomende parking voor trailers en extra overslag.  

Begin 2020 arriveerde bij Gardec Zeebrugge een nieuw, drijvend droogdok, een investering van 8 miljoen euro. Het droogdok werd gebouwd op de scheepswerf van de Nederlandse groep Damen in het Roemeense Mangalia in de Zwarte Zee. De droogzettingscapaciteit van het nieuwe droogdok is vijf keer groter. De aankoop betekende ook een extra tewerkstelling voor acht personen. Ook Flanders Ship Repair investeerde in een droogdok. Met een lengte van 135 meter, een breedte van 32 meter op de waterlijn en een binnenruimte van 24 meter breed, beschikken zij nu over het grootste drijvend droogdok in België.  

Van Der Vlist vestigde zich in 2020 op een tweede locatie in Zeebrugge. Ze namen naast hun bestaande terrein in de Koggenstraat een concessie van 30.000m² op de Maritieme Logistieke Zone, voornamelijk voor high & heavy ladingen.  

ECDC Logistics kondigde aan de nieuwe gebruiker van het voormalige Delta Transport Services in Zeebrugge te worden. Het terrein omvat 8.000m². Naast hun activiteiten op de luchthaven van Luik, willen ze in Zeebrugge via COSCO Shipping Ports de activiteiten in zeevracht verder ontwikkelen.  

Fluxys LNG heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het optrekken van de capaciteit op de terminal in Zeebrugge. De aanvraag omvat enerzijds een pakket technische ingrepen om meer aangeleverd vloeibaar aardgas te kunnen vergassen en op het net te steken. Anderzijds wil Fluxys een truckstation bouwen met vier laadstations voor telkens één lng-tankwagen. Het gaat niet alleen om bijkomende laadstations bovenop de huidige twee, maar bovendien wordt gekozen voor geautomatiseerde laadstations. Dit moet de wachttijden voor de tankwagens verkorten en meer flexibiliteit in tijdstippen bieden. 

Zespri had in 2020 een speciale start van het traditionele ‘kiwiseizoen’, dankzij de ingebruikname van het compleet nieuwe pakstation. Kiwifruitgroep Zespri en behandelaar Belgian New Fruit Wharf (BNFW, groep SEA-invest) verdubbelden de infrastructuur van BNFW naar 7.500m².  

Prax Group Harvest Energy Marine heeft het Total Depot in de voorhaven van Zeebrugge overgenomen. De site zal in de markt gezet worden als Prax Terminals Belgium. De tanks hebben een gezamenlijke opslagcapaciteit van 20.000 m3 bunkeropslag voor de scheepvaart. 

De Brugse verhuurder van containers voor bouwafval Corneillie verdubbelde in 2020 de oppervlakte van de terreinen en diende een vergunning in voor de bouw van een nieuw project. Het bestaande terrein met twee weegbruggen krijgt een nieuw kantoorgebouw en twee gebouwen voor opslag. 

Aan ECS2XL werd een omgevingsvergunning toegekend voor een project op de Transportzone in Zeebrugge. Het project betreft twee nieuwe magazijnen voor voedingsproducten.  

Bij Zeebrugge Food Logistics is de bouw van onder andere een diepvriesmagazijn met twee gekoelde opslagruimtes en een pickingzone met een oppervlakte van 7.885 m² in uitvoering.  De nieuwbouw komt binnen de industriële, logistieke cluster European Food Centre (EFC) aan de Ierse-Zeestraat.  

Nv Depré Storage & Handling nam een extra terrein van 13.484 m² in concessie voor de uitbreiding van loodsen en voor een vrachtwagenontvangst plaats. 

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,943
Diesel1,916

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden