Transport Online - Dertje Meijer nieuwe voorzitter raad van advies NIWO

Dertje Meijer nieuwe voorzitter raad van advies NIWO

Dertje Meijer nieuwe voorzitter raad van advies NIWO
04-01-2021 08:56 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

DEN HAAG - De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft Dertje Meijer per 1 januari 2021 benoemd als voorzitter van de raad van advies van de NIWO. Zij volgt Alexander Sakkers op, die het voorzitterschap neerlegt aan het einde van de benoemingstermijn van vier jaar.

Mevrouw Meijer werkt ruim 30 jaar op topniveau bij zowel publieke als private bedrijven en heeft haar sporen verdiend in de transport en logistiek. Zij stond jarenlang als CEO aan het hoofd van Port of Amsterdam, het Havenbedrijf Amsterdam en is momenteel onder andere lid van de raad van commissarissen van Groningen Seaports.

De raad van advies bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De raad van advies adviseert de directie gevraagd of ongevraagd over de uitvoering van de aan de directie opgedragen taken en belangrijke bestuursbesluiten van de directie. De raad van advies ziet toe op de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële jaarverslaggeving en het opstellen van de begroting, en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) verleent op grond van de Wet wegvervoer goederen de vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Elk transportbedrijf in Nederland dat beroepsgoederenvervoer over de weg verricht moet in bezit zijn van deze vergunning. Op dit moment zijn er bijna 15.000 bedrijven in bezit van een geldige (Euro)vergunning. Samen zetten zij meer dan 118.000 vrachtvoertuigen en/of bestelwagens in.

De NIWO is sinds 1 januari 2017 een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De NIWO voert haar taken zelfstandig uit. De NIWO legt verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze verleent goedkeuring aan de jaarrekening en de hoogte van de tarieven en benoemt de directeur en de leden van de raad van advies.

Hoofdtaak van de NIWO is het verlenen van vergunningen aan de Nederlandse transportsector. De NIWO draagt op deze manier al vele jaren bij aan het goed functioneren van de markt voor binnenlands en internationaal wegvervoer.
 Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,744
Diesel1,409

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions