Clicky

 
Transport Online - Arbeidsrechtelijke gevolgen coronacrisis voor transportsector

Arbeidsrechtelijke gevolgen coronacrisis voor transportsector

Arbeidsrechtelijke gevolgen coronacrisis voor transportsector
09-04-2020 10:37 | Juridische Column | auteur Mr. E. Visser

Mijn collega, Ineke Grijpma (advocaat ondernemingsrecht en contractenrecht), schreef eind februari 2020 een column over de gevolgen die het (toen nog enkel Chinese) coronavirus zou gaan hebben op overeenkomsten en tarieven binnen de transportsector. Een virus dat voor Nederland toen nog ver weg leek. Ondertussen zitten wij echter zelf middenin een coronacrisis.

In tijden als deze wordt het kaf van het koren gescheiden. De écht onmisbare functies zijn duidelijk geworden en het is evident dat de transportsector daaronder valt. Bij deze wil ik jullie bedanken voor het harde werken van de afgelopen weken. In een ‘intelligente lock-down’ als deze, zorgen jullie ervoor dat de maatschappelijke ontwrichting zo klein mogelijk blijft.

Binnen de sector is de andere kant van de medaille echter ook zichtbaar. Veel ‘minder’ essentiële winkels hebben hun deuren (preventief) gesloten, de bloemenmarkt is onderuit gegaan en grenzen sluiten. Ik kan mij voorstellen dat voor veel transportbedrijven de opdrachten teruglopen en dat er grote zorgen zijn over de voortgang van deze bedrijven.

Het kabinet erkent deze zorgen en kwam met een voorstel voor een groot aantal economische noodmaatregelen. De belangrijkste daarvan is de NOW-regeling (vergoeding van loonkosten bij omzetverlies). De inhoud van deze regelingen is op 31 maart 2020 bekend geworden en op 3 april 2020 aangevuld.

NOW-regeling

Doel regeling

De NOW-regeling is een subsidie voor bedrijven die de aankomende periode minstens 20 procent omzetverlies leiden. Bedrijven kunnen deze subsidie vanaf 6 april 2020 aanvragen. De regeling geldt vooralsnog voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De aanvraag werkt dus met terugwerkende kracht. Waarschijnlijk zal de regeling daarna nog verlengd worden, maar dat is nog niet zeker.

Voorschot

De werkgever krijgt eerst een voorschot van 80 procent de volgende rekensom PERCENTAGE VERWACHT OMZETVERLIES X LOONKOSTEN JANUARI X 3 X 1,3 X 0,9. Voor de berekening van het omzetverlies moet het bedrijf kijken naar de behaalde omzet van het gehele concern in 2019 en dit door 4 delen. Vervolgens moet het bedrijf deze omzet vergelijken met een zelfgekozen referentieperiode van drie maanden. Die referentieperiode loopt vanaf maart tot en met juli 2020. Tip: kies de drie aansluitende maanden waarin u de hoogste omzetverlies verwacht, want dat leidt tot een hogere subsidie. Als het omzetverlies 20 procent of lager is dan heeft het bedrijf geen recht op subsidie.

Voor wat betreft het loon geldt dat uitkeringen die het UWV verstrekt van het loon worden afgetrokken. Het maximumbedrag aan loon is € 9.538 bruto per werknemer. Verdient een werknemer meer, dan wordt dat meerdere niet meegenomen. Het salaris van een DGA wordt niet meegenomen. In de correctiefactor 1,3 (zie berekening) zijn de werkgeverslasten, pensioenpremies en vakantiegeld verdisconteerd.

De minister belooft dat het UWV binnen 2 tot 4 weken een beslissing zal nemen op een voorschotaanvraag.

Definitieve vaststelling

Binnen 52 weken na afloop van de regeling moet het bedrijf de definitieve vaststelling van de subsidie aanvragen. De rekensom voor de definitieve vaststelling = DAADWERKELIJK PERCENTAGE OMZETVERLIES X LOONSOM MAART T/M MEI 2020 X 3 X 1,3 X 0,9. Het bedrijf moet aantonen hoeveel omzetverlies hij daadwerkelijk heeft geleden in de eerder opgegeven referentieperiode. Het bedrijf moet daarbij ook een accountantsverklaring overleggen. Vooralsnog geldt die eis voor ieder bedrijf, maar vermoedelijk komt hier nog een uitzondering op voor kleinere bedrijven.

Voor de definitieve vaststelling kijkt het UWV dus naar het daadwerkelijke omzetverlies en kijkt ook naar de daadwerkelijke loonkosten in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Risico: als de loonkosten in vergelijking met januari 2020 zijn gedaald, dan ontvangt de werkgever een soort boete. Daarmee probeert de overheid te stimuleren dat arbeidsovereenkomsten van flexibele krachten worden verlengd en dat oproepwerknemers voor hun gemiddeld aantal uren worden uitbetaald. Helaas is het niet zo dat een stijging van de loonkosten tot een hogere subsidie leidt.

Verplichtingen werkgever

Het bedrijf moet de subsidie volledig aanwenden voor het loon. Doet het bedrijf dat niet, dan kan de overheid de subsidie alsnog afwijzen. Verder mag het bedrijf geen werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Doet hij dit toch, dan wordt het loon van die werknemer met een opslag van 50 procent afgetrokken van de daadwerkelijke loonkosten over de periode van 1 maart 2020 met 31 mei 2020. Ook als het UWV de ontslagaanvraag afwijst.

Daarnaast moet het bedrijf de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, de personeelsvertegenwoordiging of het personeel zelf informeren over de verlening van de subsidie. Het bedrijf heeft ook een doorlopende informatieplicht tegenover het UWV.

Conclusie

Op het eerste oog is de NOW een regeling met veel potentie. Er komt wel veel administratieve rompslomp bij kijken. Daarnaast kan het zo zijn dat deze regeling voor bedrijven slechts een doekje voor het bloeden biedt en dat het wellicht beter is om een reorganisatie door te voeren. Wilt u meer weten over de NOW, de aanvraag daarvan en of dit een goede oplossing is voor uw bedrijf? Kijk dan op onze website nowregeling.nu https://www.nowregeling.nu/ of neem contact op met een van de arbeidsrecht specialisten van De Haan Advocaten & Notarissen.

Corona-helpdesk

In deze column heb ik de gevolgen van de coronacrisis vanuit een (beperkte) arbeidsrechtelijke blik benaderd. Deze crisis levert natuurlijk ook nog andere arbeidsrechtelijke vragen op (loondoorbetaling bij corona klachten, inzetten van vakantiedagen etc.), maar ook vragen op het gebied van contractenrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht. Bij De Haan Advocaten & Notarissen hebben wij hiervoor een speciale corona helpdesk opgericht. Op onze website staan de meest gestelde corona vragen beantwoord in een FAQ. Voor andere vragen of een toelichting op deze vragen, kunt u uiteraard contact opnemen met de op de website genoemde specialisten.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,943
Diesel1,916

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Rijverboden