Transport Online - FNV Waterbouw wint ook in hoger beroep wachtgeldzaak tegen Van Oord

FNV Waterbouw wint ook in hoger beroep wachtgeldzaak tegen Van Oord

FNV Waterbouw wint ook in hoger beroep wachtgeldzaak tegen Van Oord
11-12-2019 16:51 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

DEN HAAG - Na een langlopend traject heeft het Gerechtshof Den Haag op dinsdag 10 december uitspraak gedaan over de correcte toepassing van de cao Waterbouw en de buitenlandregeling. Daarbij ging het met name om de toepassing van de Wachtgeldregeling door Van Oord. Eerder had de rechtbank Rotterdam al geoordeeld dat Van Oord onder meer de Wachtgeldregeling onjuist had toegepast. Van Oord ging in hoger beroep. Nu heeft ook het Hof FNV Waterbouw op nagenoeg alle punten in het gelijk gesteld.

Het betreft honderden werknemers en een grove berekening wijst uit dat het om enkele miljoenen euro’s gaat.

Bijna alle grieven van Van Oord tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam zijn verworpen; uitsluitend de grief ten aanzien van de privacy-aspecten is toegewezen. Het Hof heeft de uitspraak van de rechtbank op alle overige punten bekrachtigd.

Dit betekent onder meer dat door Van Oord eenzijdig afgeschreven opgebouwde verlofdagen (buitenlandverlof, vierploegenverlof en cursusverlof) bijvoorbeeld in verband met planningsperikelen of in het kader van leegloopsituaties moeten worden teruggeboekt. Van Oord had meteen de Wachtgeldregeling in de cao moeten laten ingaan en had de verlofdagen van werknemers dus niet mogen inzetten.

Arrest Hof laat geen ruimte voor discussie

FNV Waterbouw heeft zich jarenlang verzet tegen deze praktijk van Van Oord. Het zonder instemming van werknemers afschrijven van opgebouwde verlofdagen om planningsproblemen of leegloopsituaties op te vangen is niet toegestaan. Het bedrijfsrisico werd door Van Oord ten onrechte neergelegd bij de werknemers.

Het Hof is helder: zij bevestigt onomwonden dat de afschrijving van verlofdagen om een werkgeversrisico op te vangen inderdaad niet is toegestaan. Van Oord zal de Wachtgeldregeling correct moeten toepassen en de situatie over het verleden moeten corrigeren.

Het Hof bekrachtigt daarmee de uitspraak van de rechtbank waarin de rechter overwoog dat het voor risico van de werkgever komt als de werkgever geen werk kan aanbieden. De Wachtgeldregeling in de cao is dan bedoeld om inkomensterugval op te vangen op kosten van de werkgever. Het eerst afschrijven van verlofdagen op kosten van de werknemers is daarmee in strijd. Daarbij is van belang dat verlof bedoeld is om werknemers uit te laten rusten na een lange periode van arbeid en niet om het niet kunnen aanbieden van werk door een werkgever op te vangen.

Het liefst was FNV Waterbouw zonder tussenkomst van een rechter eruit gekomen.

Jarenlang heeft FNV Waterbouw overleg gevoerd over dit dossier met Van Oord en van Oord er op gewezen dat zij de Wachtgeldregeling onjuist toepast. Van Oord volhardde echter in deze onjuiste toepassing van de cao. Ook pogingen om gezamenlijk een minnelijke regeling te treffen zijn niet geslaagd, zodat FNV Waterbouw uiteindelijk geen andere mogelijkheid restte dan in het belang van haar leden een uitspraak door de rechter te laten doen.

Een groot succes dankzij de inzet van de leden

FNV Waterbouw voorzitter Charley Ramdas is verheugd over de uitspraak. ‘Om dit voor elkaar te krijgen had FNV Waterbouw de beschikking over twee topadvocaten. Maar zonder informatie, doorzettingsvermogen en geduld van onze betrokken leden was dit nooit gelukt. Een groot compliment voor de inzet van onze leden dus! Bovendien is hiermee het afwentelen van het bedrijfsrisico van Van Oord op haar werknemers afgestraft.’

Maandagochtend 2 december 2019 kwamen FNV Waterbouw en CNV ook al in actie tegen Van Oord. De bonden boden de maritieme dienstverlener een petitie aan die massaal is ondertekend door de werknemers. Zij maken bezwaar tegen de aantasting van hun arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf, stap voor stap, jaar na jaar. Daarbij duldt Van Oord geen tegenspraak van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden en drukt Van Oord eenzijdig de verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden door. Met name het Buitenlandcontract van het bedrijf kan op kritiek rekenen.

Afschaffen recreatiedag

Charley Ramdas somt de verwijten aan Van Oord nog eens bondig op: ‘Het bedrijf wil de recreatiedag afschaffen; dat is de doorbetaalde vrije dag waar werknemers gebruik van kunnen maken als zij zes weken lang in het verre buitenland werkzaam zijn, om even aan wal ‘bij te tanken’. En de werkgever wil de opgespaarde verlofdagen ieder kalenderjaar uitbetalen, voorheen konden werknemers deze voor een bepaald doel opsparen; hier wil Van Oord een eind aan maken. Tegelijkertijd wil het bedrijf over veertien verlofdagen van de werknemer kunnen beschikken om leegloop (wat een bedrijfsrisico is) op te vangen. Dit is bovendien een eenzijdige wijziging van de overeenkomst.

Eenjarig contract met fatsoenlijke loonsverhoging

De bonden hebben voorgesteld om een eenjarig contract af te sluiten, met een fatsoenlijke loonsverhoging. Immers, de werknemers die in het buitenland werkzaam zijn, staan al drie jaar op de nullijn. Gedurende het voorgestelde eenjarige contractjaar willen de bonden met werknemers op de vloot in gesprek gaan over alternatieven. Van Oord weigert hierop in te gaan en probeert nu via de OR haar wil op te leggen. Daarom besloot ook Sinterklaas het voor de werknemers op te nemen. Hij meldde zich met zijn Pieten bij het hoofdkantoor aan de Schaardijk in Rotterdam. Daar waren veel werknemers die normaliter buitengaats aan het werk zijn bij elkaar om de plannen van het bedrijf voor het komend jaar door te spreken. Aan de poort werd ieder die arriveerde geïnformeerd.

Van Oord gaf aan de petitie te gaan bestuderen en ‘binnenkort met een reactie’ te komen naar de bonden. Tot op heden heeft Van Oord nog altijd niet gereageerd op de petitie.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,665
Diesel1,282

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions