Clicky

 
Transport Online - NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen tijdens transport dieren

NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen tijdens transport dieren

NVWA gaat strenger optreden tegen overtredingen tijdens transport dieren
01-11-2019 19:22 | Transport | auteur Redactie

DEN HAAG  - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt en minder waarschuwt. Daarnaast blijven overtredingen 3 jaar staan. Nieuwe overtredingen in deze periode worden als herhaalde overtredingen bestraft. Dat staat in het nieuwe interventiebeleid, dat op 1 december dit jaar in werking treedt.

Toezichtaanpak

In het interventiebeleid dierenwelzijn tijdens transport en dierenwelzijn bij het doden van dieren staat beschreven hoe de NVWA optreedt als zij overtredingen constateert. Dit nieuwe beleid geldt voor alle betrokkenen die te maken hebben met het transport of doden van dieren, zoals vervoerders en slachthuizen. Aan de wettelijke regels zelf verandert niets; de NVWA treedt wel strenger op bij overtredingen. Er wordt onder andere gelet op het in orde zijn van vervoersdocumenten, voldoende ruimte voor dieren en het op de juiste manier uitladen, opvangen en bedwelmen van dieren in het slachthuis.

De zwaarte van een maatregel is afgestemd op de mate van aantasting van het dierenwelzijn. Via een maatwerkaanpak kunnen veelplegers onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Dit houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, wanneer zij overtredingen constateert, ook passende maatregelen neemt om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. 

Interventiebeleid

Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemene interventiebeleid en het Toezichtkader NVWA 2015. Deze schrijven voor hoe de NVWA een overtreding van een norm beoordeelt en hoe zij op grond daarvan optreedt. Naast het opleggen van boetes zijn ook corrigerende interventies mogelijk,  zoals een last onder dwangsom, een verbod tot het verrichten van bepaalde activiteiten, ingrijpen in het dodingsproces of schorsen of intrekken van een erkenning/vergunning als vervoerder, slachthuis of verzamelcentrum.

De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid bestaat onder andere uit de Wet dieren, Besluit houders van dieren,  Regeling houders van dieren en de Europese Verordeningen (EG) Nr. 1/2005 en (EG) Nr. 1099/2009.

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,962
Diesel1,582

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions

Geen advertenties gevonden

meer truckoccasions
Logistieke Marktplaats

Geen advertenties gevonden

meer logistieke marktplaats