Transport Online - Wat is slim: een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Wat is slim: een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Wat is slim: een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?
17-09-2019 09:45 | Juridische Column | auteur Mr. Ineke Grijpma

Dagelijks worden overeenkomsten gesloten, zo ook in de transportsector. We staan er vaak niet eens bij stil. Uitgezonderd de ‘belangrijke’ contracten. Bij contracten die er voor uw onderneming toe doen is hoort bij de onderhandelingen de contractduur een belangrijk punt te zijn. Hoe langer de looptijd van de overeenkomst hoe meer zekerheid op handel en wellicht hogere kortingen. Maar ook minder flexibiliteit.

Wat als de kosten die verbonden zijn aan uitvoering van de overeenkomst sneller stijgen dan de prijs die in rekening kan worden gebracht. Kunt u dan de overeenkomst opzeggen? In de onderhandelingen zullen partijen een keuze maken of zij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd willen sluiten.

De voor- en nadelen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd

Een contract voor onbepaalde tijd wordt ook wel een duurovereenkomst genoemd. Partijen verplichten zich tot een voortdurende prestatie of gaan een reeks prestaties aan, die zich over een langere tijd zal uitstrekken.

Overeenkomsten van onbepaalde tijd waarin niets is bepaald over opzegging zijn veelal toch opzegbaar. Wel kan het zo zijn, dat de partij die opzegt verplicht wordt om de andere partij te compenseren voor het nadeel dat opzegging met zich meebrengt. Dit is anders indien er sprake is van wanprestatie, dan kan de overeenkomst ontbonden worden. In de praktijk worden in de overeenkomst vaak van de wet afwijkende afspraken gemaakt of voorwaarden gesteld aan opzegging.

Denk daarbij aan voorwaarden, dat er juist wel of juist geen opzegmogelijkheid is, een opzegtermijn, opzeggronden en/of dat onmiddellijke opzegging in bepaalde situaties mogelijk is (zoals een faillissement of een nieuwe eigenaar bij de andere partij) etc. Het is dus ook raadzaam om afspraken over opzegging te maken indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Er kan een moment – door omstandigheden in de markt of juist binnen uw bedrijf of dat van de andere partij – komen, dat u de overeenkomst wilt opzeggen.

De voor- en nadelen van een overeenkomst voor bepaalde tijd

Het sluiten van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan voordeel hebben zoals, dat u weet dat bepaalde investeringen terugverdiend kunnen worden. Tussentijdse opzegging van een contract voor bepaalde tijd is als hoofdregel niet mogelijk. De overeenkomst eindigt dan van rechtswege. Hiervoor is dus niet een specifieke handeling nodig. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst voor bepaalde tijd op grond van wanprestatie blijft wel bestaan.

Dit wordt anders als in het contract partijen afspreken, dat die wel tussentijds opzegbaar is of dat de looptijd automatische verlengd wordt. Als partijen afspreken dat de overeenkomst automatisch verlengd wordt let dan wel op de looptijd. Wordt de overeenkomst alsdan verlengd met 1 of 5 jaar of voor onbepaalde tijd? Dit laatste kan wellicht erg ongunstig zijn als u wilt onderhandelen over de prijs en/of andere condities.

Een nadeel van automatische verlenging is dus dat als u vergeet op te zeggen de looptijd verlengd wordt, en uw onderhandelingspositie wellicht ‘weg’ is. Als u geen automatische verlenging overeenkomt dan is de einddatum in het contract ook echt de laatste dag. Wilt u graag de overeenkomst voortzetten maar onder betere condities, dan kan de druk in de onderhandelingen oplopen omdat de einddatum nadert. Dit kan een voordeel zijn maar kan ook misbruikt worden door één van partijen. Zeker als die partij weet dat voortzetting van het contract voor de andere partij van wezenlijk belang is.

het is van belang om tijdens de contractonderhandelingen stil te staan bij de duur van de overeenkomst. In de praktijk, zo ook in de transportsector, worden in het contract vaak van de wet afwijkende afspraken gemaakt of voorwaarden gesteld aan opzegging. Check goed wat in de overeenkomst die u wilt afsluiten passend is. Twijfelt u dan kunt u altijd contact opnemen om de conceptovereenkomst te laten beoordelen.Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro951,742
Diesel1,409

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions